Läs senare

Nu gäller det!

11 maj 2011

Ledsen, besviken, frustrerad och arg är jag över att min profession osynliggörs och förintas i dagens skoldebatt. Min övertygelse om att i framtiden har fritidspedagogiken en given roll i alla elevers utbildning gör att jag hittar styrka att fortsätta argumentera och diskutera för att skapa kunskap om vikten av och värdet med den fritidspedagogiska undervisningen.För ett par veckor sedan åkte jag till Växjö för att träffa nätverksansvariga fritidspedagoger i regionen. Alla hade vi samma känslor och upplevelser av att fritidshemmet inte finns.

I stället för att rikta all frustration inåt mot förbundet bestämde vi oss för att tillsammans ta ett strategiskt ställningstagande och ta makten över vår egen situation. Vi har bestämt oss för att ge varandra styrka och tillsammans sätta fritidspedagogiken på skolkartan. Vi har också bestämt oss för att vara modiga och kasta oss ut i det osäkra.

Steg 1: Från och med nu är vi lärare i fritidspedagogik. Vi väljer detta för att tydliggöra det lärande som sker på fritidshemmet, därför att det ska vara lärare som undervisar på fritidshemmet enligt skollagen. Vi är lärare även om det känns svårt att lämna begreppet fritidspedagog bakom sig. Vårt ämne/kunskapsfält som vi undervisar i är fritidspedagogik. Än är inte fritidspedagogik ett erkänt ämne men jag har full övertygelse om att det kommer att bli det.

Steg 2: Hjälpa varandra att skriva artiklar och texter som upplyser politiker, föräldrar, andra lärare och tjänstemän om vad lärande på fritidshem är och vikten av att alla elever får tillgång till fritidspedagogisk undervisning.

Ett nytt nätverk på Lärarförbundets webbplats finns nu för dig som vill göra skillnad och vara med oss och fortsätta arbeta för den fritidspedagogiska undervisningens självklarhet.

Tillsammans är jag stark!

Håller du med?

Ska yrkestiteln ändras – från fritidspedagog till lärare i fritidspedagogik? Skriv till: fritidspedagogen@lararforbundet.se

ur Lärarförbundets Magasin

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com