Läs senare

Ny forskarskola ska förbättra lärarutbildningen

AKTUELLTTill hösten startar en ny forskarskola i idrottsdidaktik. Målet är att stärka kvaliteten på lärarutbildningen i idrott och hälsa. Målgruppen är ännu ej disputerade lärar­utbildare.

25 Feb 2018

I Sverige finns i dag nio lärosäten som utbildar blivande idrott och hälsalärare. Tillsammans har dessa lärosäten nu beviljats 7,6 miljoner kronor från Vetenskaps­rådet för att starta en nationell forskar­skola i idrottsdidaktik för ännu ej dispu­terade lärarutbildare, det vill säga hög­skole- och universitetsadjunkter. Huvudansvarigt lärosäte är Gymnastik- och idrottshögskolan i Stockholm (GIH).
– Syftet är att öka lärarutbildningen i idrott och hälsas forskningsanknytning. Särskilt inom de områden inom utbildningen som av tradition inte har så stark anknytning. Det gäller framför allt de kurser som innefattar praktisk idrott, säger Håkan Larsson, professor vid GIH och projektledare för den nya forskarskolan.

Att det är på just de högskolekurser som innehåller rörelseaktiviteter som lärarna oftast inte är disputerade beror, enligt honom, på att det råder brist på disputerade lärare i idrottsdidaktik och på att de adjunkter som disputerar vanligen slutar undervisa i de praktiska kurserna.
– Det där har börjat förändras lite grann och med den nya forskarskolan hoppas vi komma bort från det helt. Det ska vara lika fint att undervisa i de praktiska kurserna som i de teoretiska, säger Håkan Larsson.

Alla de nio lärosäten som är del av den nya forskarskolan kommer att anta minst en doktorand var.
– GIH och Örebro universitet, och kanske något mer ställe, det är inte riktigt klart än, har ambitionen att anta ytterligare en doktorand var, berättar Håkan Larsson.

Pengarna från Vetenskapsrådet täcker forskarskolans kostnader under de fyra år som den beräknas pågå, men inte doktorandernas löner. Dem får varje lärosäte själv stå för.
Det är upp till varje lärosäte att bestämma om de ska utlysa sin doktorandtjänst externt eller om den ska erbjudas någon redan anställd adjunkt som kompetens­utveckling.
– Men oavsett hur man väljer att göra måste den som antas vara behörig för forskarutbildning, förtydligar Håkan Larsson.

Det finns i dag inga färdiga forskningsprojekt som de blivande doktoranderna måste bli en del av.
– Vi har förstås skissat på ett antal forskningsfrågor, och i forskarskolans ansökan har vi nämnt områden som inte har så stark forskningsanknytning i dag, men doktoranderna kommer att få stort utrymme att själva påverka inriktningen på sina studier, säger Håkan Larsson.

Urvalsprocessen till doktorandtjänsterna kommer att pågå vid respektive lärosäte under vårterminen och vara klar lagom till höstterminens start när den nya forskarskolan är tänkt att köra i gång.

Lärosäten som deltar i forskarskolan:

De nio högskolor och universitet som utbildar lärare i idrott och hälsa och som därför kommer att delta i den nya nationella forskarskolan i idrottsdidaktik är:

Gymnastik- och idrottshögskolan i Stockholm, Göteborgs universitet, Högskolan Dalarna, Högskolan i Halmstad, Karlstads universitet, Linnéuniversitetet, Malmö universitet, Umeå universitet och Örebro universitet.

ur Lärarförbundets Magasin