Läs senare

Nya forskningsresultat – blåbär motverkar åldersförändringar i ögat

09 maj 2005

Ögonläkaren och specialisten Hillevi Blomster disputerar inom området antioxidanter och ögonhälsa vid universitetet i finska Kuopio. Under 2004 påbörjade hon ett nytt forskningsprojekt som gick ut på att undersöka huruvida specifika ämnen i blåbär kan motverka vanligt förekommande åldersförändringar i ögat.

De första preliminära resultaten från studien är nu klara och har visat sig mycket positiva. Det slutliga resultatet som baseras på studier av blåbärspreparatet Strix Forte planeras offentliggöras under ögonläkardagarna vid Umeå Universitet i augusti.

Forskningsprojekt runt blåbär och ögonsjukdomar har intensifierats i takt med att intresset från läkemedelsindustrin ökat kraftigt. Bland annat pågår just nu ett uppmärksammat doktorandprojekt där man testar blåbär som gröda på nedläggningshotade åkrar i Norrlands kustområde.

Projektet ingår i en satsning att utveckla jordbruket i norra Sverige och är ett samarbete mellan Högskoleförbundet Östra Norrbotten, näringslivet i östra Norrbotten och Sveriges Lantbruksuniversitet i Umeå.

Blåbärets inverkan på synen konstaterades redan under andra världskriget. Detta genom att engelska stridspiloter fick bättre mörkerseende då de åt blåbärsmarmelad. Sambandet har senare bekräftats i flera studier.

De flesta svenskar drabbas av problem med ögonen någon gång i livet. Det kan vara allt från nedsatt syn på grund av förändringar i gula fläcken eller starr till besvär med ansträngda och torra ögon till följd av långa stunder framför datorn eller i bilen. Ingenstans i kroppen är tätheten av tunna blodkärl så stor som i ögonen vilket gör dem extremt känsliga mot nedbrytande processer.

Förändringar på näthinnan och ögonbotten blir allt vanligare och nedsatt syn även hos unga människor är idag ingen ovanlighet. Vad detta beror på är oklart men ökad exponering för föroreningar, skadligt ljus vid solande och alltför mycket snabbmat kan ha betydelse enligt många experter.

Nu visar ny forskning att antocyanosider, aktiva antioxidativa ämnen som bland annat finns i hög koncentration i blåbär, är ett effektivt vapen i kampen mot nedsatt syn och andra ögonbesvär.

Fria radikaler är en av huvudorsakerna till att våra ögon försämras med tiden. De angriper ögats tunna och känsliga blodkärl och försämrar transporten av näringsämnen och syre samtidigt som avfallsprodukter inte kan avlägsnas i tillräckligt snabb takt. Fria radikaler bildas i ögat vid själva synprocessen och ju snabbare dessa kan bekämpas desto mindre chans har de att skada näthinnan.

Ögats nedbrytningsprocess kan för många börja ganska tidigt i livet. Ett vanligt fenomen är att zoomfunktionen ”rostar” och det blir allt svårare för ögat att skärpa synen på nära håll. Ny forskning visar nu att detta och andra problem kan bromsas och förebyggas genom intag av de antioxidativa antocyanosider som finns i blåbär.

Bromsar ögats nedbrytningsprocess och förebygger allvarliga ögonsjukdomar

Antocyanosiderna har visat sig vara naturens mest effektiva antioxidanter och dess funktioner kan liknas vid ett naturligt ”rostskyddsmedel”. De bromsar nedbrytningsprocesserna och stärker ögats blodkärl, vilket ger möjlighet att förebygga besvär i tid och undvika försämringar av ögat och synen. Dessa upptäckter kan innebära hjälp för ett stort antal svenskar som lider av de vanligaste ögonsjukdomarna.

Förutom att stärka ögats små blodkärl motverkar antocyanosiderna åderförkalkning och underlättar upptaget av näring. Det snabbar även på nybildningen av synpurpur vilket gör att näthinnan lättare kan anpassa sig till olika ljusförhållanden, vilket innebär en stor lättnad för personer som exempelvis tillbringar mycket tid framför datorn, kör bil i mörker eller läser mycket.

Strix Forte

Strix Forte är ett kosttillskott som tagits fram av läkemedelsföretaget Ferrosan. Tillskottet består av en kombination aktiva ämnen som tillsammans stärker ögats förvarssystem. Strix Forte innehåller förutom antocyanosider från blåbär även Lutein, A-vitamin, E-vitamin, Zink och Selen.

Luteinet skyddar ögat genom att filtrera bort skadliga blå våglängder i ljuset samtidigt som det fungerar som antioxidant. Vitaminerna och mineralerna hjälper de kemiska processerna i ögat att fungera optimalt. Ämnesinnehållet i Strix Forte är sammansatt för att ge en trippelverkan som upprätthåller ett bra blodflöde och samtidigt skyddar mot skadligt ljus och bekämpar fria radikaler.

För mer information:

Mathias Lidén

Presskontakt, BIC

Tel. 08 – 411 77 10

Mob. 0705 – 20 80 55

ur Lärarförbundets Magasin

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com