Läs senare

Öka din kunskap med öppna nätkurser

UppkopplatFortbildning behöver inte vara krångligt. Med hjälp av öppna nätkurser, mooc, kan du studera på egen hand. Här är tio populära kurser som kan utveckla dig som lärare.

11 dec 2018
Illustration: Saga Bergebo/Form Nation

Drömmer du om att studera vid Oxford, Harvard eller Sorbonne? Med hjälp av mooc (massive open online courses) kan det bli verklighet. Mooc, eller ”öppna nätkurser”, är samlingsbegreppet för den utbildning som många universitet erbjuder över internet – och som är öppna för alla.

Föreläsningssalen byts med andra ord ut mot filmade videolektioner och kursböckerna kommer i digital form. Prov och uppgifter rättas automatiskt, och gruppdiskussioner sker också över internet.

Som regel är själva kurserna gratis, medan någon slags kurscertifikat ofta kostar några hundralappar.

Det finns tusentals öppna nätkurser, och lärare har stora möjligheter till kompetensutveckling inom sitt ämnesområde. Det går även att lära sig mer om pedagogik och inlärning. Här är några populära alternativ:

1 Så sätter du bättre betyg

Det finns få öppna nätkurser på svenska, men Skolverket har tagit fram en kring betygsättning och bedömning. Under 15 timmar får du lära dig mer om regelverket – och upp­datera dig kring aktuell forskning. Kursen finns i en version för årskurs 4–6 och en för årskurs 7 och uppåt.

Här hittar du kurserna

De öppna nätkurser som nämns här finns hos tre engelskspråkiga portaler – eller hos svenska Skolverket. För att komma i gång surfar du till rätt sajt och söker efter kursens namn. Du kan även bläddra via kategorier och ämnesområden.

Webbkurs om betygssättning (Skolverket)

2 Stöd på fritidshem

I den engelskspråkiga världen pratar man ofta om Social and emotional learning (SEL). University of Colorado Boulder har tagit fram en SEL-kurs som bland annat kan intressera lärare i fritidshem. Kursen består av fem delar och varje del tar cirka 40 timmar, men du väljer själv hur många delar du vill delta i.

The teacher and social and emotional learning (SEL) specialization (Coursera)

3 Hjärnkoll

Hjärnforskarna försöker ta reda på hur vår inlärning kan förbättras. I en 24 timmar lång kurs från Columbia University får du ta del av forskningsresultaten – och tips om att använda dem i klassrummet.

The science of learning – what every teacher should know (EDX)

4 Programmering i klassrummet

Att programmering har flyttat in i grundskolans klassrum påverkar många lärare. I Skolverkets kurs lär du dig mer och får praktiska tips. Kursen låter dig även testa dina kunskaper i några självrättande test.

Om programmering, webbkurs (Skolverket)

5 Koll på framtidens utbildning

Alla öppna webbkurser är inte nyttoinriktade. University of London har skapat en 20-timmarskurs som vill få deltagarna att kritiskt ifrågasätta sin bild av framtidens utbildning.

What future for education? (Coursera)

6 Trimma era diskussioner

Ibland fungerar diskussionerna i klassrummet fantastiskt bra – och ibland inte alls. Varför är det så, och hur kan du förbättra dem? I en 15 timmar lång kurs från University of Pennsylvania får du hjälp att ställa bättre frågor och lär dig hur gester och intonation påverkar samtalet.

Understanding classroom interaction (EDX)

7 Engagera familjen

Föräldrarna har förstås en viktig roll när det gäller skolresultat. Den här 24 timmar långa kursen från Harvard University handlar om hur skolan bättre kan engagera hela familjen i undervisningen.

Introduction to family engagement in education (EDX)

8 Kartlägg nyanländas kunskaper …

Att ta reda på vad en nyanländ elev kan är svårt, men Skolverket har tagit fram en nätkurs som hjälper dig. Under den 20 timmar långa kursen lär du dig kartlägga elevers kunskap och använda resultatet i undervisningen.

Webbkurs – Kartläggning av nyanlända elevers kunskaper (Skolverket)

9 … och lär dig undervisa flyktingar

Du som undervisar flyktingar kan även ha stor nytta av British Councils nätkurs. Under tolv timmar får du lära dig hur du kan hjälpa elever som lider av olika sorters trauman.

Migrants and refugees in education: a toolkit for teachers (Future Learn)

10 Skriv bättre texter

Gör de öppna webbkurserna dig intresserad av att plugga vidare? I så fall kan du ha nytta av den svenskspråkiga kursen Akademiskt skrivande från Lunds universitet. Som namnet skvallrar om är det här en kurs där du lär dig hur man skriver i den akademiska världen.

Akademiskt skrivande (Coursera)

ur Lärarförbundets Magasin

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com