Läs senare

Ökad bredd med ny utbildning

Blivande lärare i fritidshem som också ska undervisa i musik har ofta en annan musikalisk bakgrund än ämnes­lärarna. Det är positivt, tycker lärarut­bildare i Göteborg.

16 nov 2014

Privat bild

På Göteborgs universitet kan fritidslärarstudenter välja inriktning i bild, musik och idrott och hälsa. För att få behörighet att undervisa barn i låg- och mellanstadiet i dessa ämnen räcker det med en termins studier, det vill säga 30 högskolepoäng. Studierna ger lärarlegitimation i ämnet. När den nya utbildningen sjösattes 2011 riktades stark kritik mot dessa inriktningskurser i praktisk-estetiska ämnen.
Bengt Jönsson, som är universitetslektor på lärarutbildningen vid Högskolan för scen och musik i Göteborg, ser det från ett annat perspektiv.

– Det är faktiskt så att man i den nya grundlärarutbildningen mot fritidshem värderar de estetisk-praktiska ämnena lika högt som till exempel matte och svenska. De blivande lärarna lägger 30 poäng på studier i vart och ett av dessa ämnen, säger han.

Studenterna på utbildningen mot fritidshem gör inga inträdesprov. I musik innebär det att de blivande lärarna har en annan bakgrund än dem som till exempel söker till ämneslärarutbildningen i musik för högstadiet eller gymnasiet.

Ämneslärarstudenterna har ofta gått i instrumentalundervisning i kommunala kulturskolan eller kommer från studier på folkhögskolor och estetiska musikprogram på gymnasiet. Det är inte lika vanligt bland dem som ska arbeta i fritidshem.

– De har spelat rock och hiphop i band och kan ofta inte noter, säger Jörgen Berg, studierektor vid grundlärarutbildningen i musik på Högskolan för scen och musik i Göteborg.

– Därför ser vi en stor möjlighet att nu nå nya studentgrupper. Vi kan bredda rekryteringen och få en mångfald och en inriktning som vi inte ser hos blivande ämneslärare i musik, fyller Bengt Jönsson i.

Ämneslärare i musik och grundlärare med inriktning musik studerar inte tillsammans, utan de båda utbildningarna är åtskilda.

I Göteborg ligger fokus för inriktningen i musik på mellanstadiet. En förklaring är att elever numera får betyg från årskurs 6, där antalet lärare i bland annat musik behöver förstärkas. Musikinriktningen rymmer två block på vardera 15 poäng, ett som heter ”Musik och skapande” och ett annat som kallas ”Musikalisk gestaltning”. Men en termins studier är en kort period för ett ämne som kräver övning i färdigheter på instrument.

– Vi satsar på webb-baserat lärande, studenterna kan låna surfplattor och hämta kunskap från nätet. Vi använder programmet Garageband för att göra låtar och plankar låtar med hjälp av appar. Men man hinner inte allt på 30 poäng. Vi vill vara starten på ett livslångt lärande, säger Jörgen Berg.

Reformivern de senaste åren har gjort det svårt att vara lärarutbildare.

– De praktisk-estetiska ämnena har inte den roll i skolan som de en gång hade. Många praktiska problem dyker upp när våra studenter ska ut på sin verksamhetsförlagda utbildning. Det handlar om gruppstorlekar, fysisk arbetsmiljö, lokaler och instrument. Studenterna kommer ut i miljöer som inte är anpassade för musikundervisning, säger Bengt Jönsson.

Vilka drömmar finns hos er?

– En dröm vore att få ha studenterna under ett helt år i stället för ett halvår. Vi skulle också vilja komma in tidigare i fritidslärarutbildningen och kanske sätta igång dem med en 2-poängskurs, säger Jörgen Berg.

– Vi vill också utveckla den verksamhetsförlagda perioden och vara ett stöd för studenterna när de kommer ut på skolorna. En del av utbildningen kan vi också lägga på distans och sträcka ut över tid, säger Bengt Jönsson.

Bakgrund: Lärare i fritidshem

  • Utredningen ”En hållbar lärarutbildning” från 2008 föreslog att dåvarande grundskoleexamina skulle ersättas med grundlärare och ämneslärare. Lärare i fritidshem föreslogs bli grundlärare med en fyraårig utbildning, med huvudämnet fritidspedagogik samt två sidoämnen. Utbildningen skulle vara möjlig att bygga på med kurser upp till forskarutbildningsnivå.
  • I stället blev det så här: I den treåriga lärarutbildningen mot fritidshem kombineras fritidspedagogik med 30 högskolepoäng i ett praktisk-estetiskt ämne, som ger behörighet att arbeta i grundskolan i år 1–6. Utbildningen är inte direkt påbyggbar upp till forskarutbildningsnivå.
  • Kommuner eller styrelser för friskolor ansvarar för att lärare i fritidshem kan kombinera sitt arbete med att vara grundlärare i ett praktisk-estetiskt ämne. Planeringstid för båda ska erbjudas.

ur Lärarförbundets Magasin

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com