Läs senare

Okej med könsuppdelat av religiösa skäl

På Al-Azharskolan i Stockholm undervisas flickor och pojkar var för sig i idrott och hälsa. Skolan hänvisar till elevernas muslimska bakgrund och får grönt ljus av Skolinspektionen.

26 aug 2016

När flickorna har idrott och hälsa så har pojkarna matte och tvärtom. Könsuppdelad idrottsundervisning är en del av Al-Azharskolans muslimska profil, liksom bönerummet och den fläskfria skolmaten.Pojkarna undervisas av manliga idrottslärare. Och skolans omkring 350 flickor får sin undervisning av idrottslärarna Tina Rönnberg och Nina Da Mata.

– Vissa av våra flickor vill kunna ta av sig sjalen och ha shorts och t-shirt på lektionen. Det skulle vara svårt om det fanns jämnåriga pojkar eller en manlig lärare där, säger Nina Da Mata.Foto: Per HagströmAtt visa sig för det motsatta könet utan täckande klädsel går helt enkelt emot flickornas religion, enligt henne.

Men könsuppdelning är inte okontroversiellt. Al-Azharskolan anmäldes till Skolinspektionen av en person som menar att skolan sviker sitt uppdrag att motverka traditionella könsmönster. Uppdelningen riskerar att permanenta kvinnors underordning, enligt anmälaren.

Skolans rektor svarade att en stor del av skolans elever har ”muslimsk kulturbakgrund”. Många av dem skulle utebli helt från idrottsundervisningen om den var gemensam för flickor och pojkar. Han poängterar att flickor och pojkar blandas i alla andra ämnen.

I sitt beslut ger Skolinspektionen rektorn rätt. Myndigheten godtar skälen bakom könsuppdelningen och konstaterar att det inte finns något som tyder på att undervisningen i idrott och hälsa inte är likvärdig för de olika könen. Samtidigt skriver Skolinspektionen att bedömningen gäller ”…i det aktuella fallet”.

Bakom den formuleringen döljer sig en avvägning mellan jämställdhet och religionsfrihet, tror Håkan Larsson som är professor vid Gymnastik- och idrottshögskolan.

– Hade det här varit en annan skola så hade beslutet blivit att skolan måste jobba med sina jämställdhetsproblem och lösa dem.

Håkan Larsson forskar sedan femton år tillbaka om flickors och pojkars villkor i ämnet idrott och hälsa. Om elever upplever obehag i könsblandade situationer bör skolan hjälpa dem att umgås på ett jämbördigt sätt, enligt honom. Att konsekvent dela upp efter kön tycker han är att göra eleverna en björntjänst.

– I förlängningen innebär det att eleverna inte får möjlighet att lära sig att behandla medmänniskor som individer utan i första hand som könsvarelser.

Läraren Nina Da Mata tycker att fördelarna med könsuppdelning överväger. Hon skulle vilja undervisa på samma sätt om hon jobbade på en skola utan muslimsk profil.

– Flickorna blir tryggare när de får vara i en egen grupp. Till skillnad från

i många andra skolor så vill våra elever alltid vara med på lektionerna. Ingen försöker slippa undan genom att klaga över mens eller illamående, säger hon.

Att flickor är skeptiska till att idrotta med pojkar är inget unikt för Al-Azharskolan, påpekar hennes lärarkollega Tina Rönnberg.

– Det är många tjejer som backar undan och tycker att det är obehagligt när killarna kommer dundrande med full kraft. Eller så känner de sig dåliga för att killarna är bättre, konstaterar hon.

Är inte det ett problem man kan jobba med i en blandad grupp?

– Jo, det hade nog varit bra för vissa killar att lära sig visa mer hänsyn och att tänka på hela gruppen. Och det finns också duktiga tjejer som hade mått bra av att vara med killarna för att få en större utmaning.

Så varför ska era elever missa den chansen?

– Som lärare måste vi också se till de mindre sportiga tjejerna. Vi kanske skulle tappa dem helt i en blandad grupp.

Och de mindre sportiga killarna?

– De finns förstås också. Jag vet skolor där elever, oavsett kön, kan välja mellan en grupp som spelar lite tuffare och en som tar det lugnare. Men där kan problematiken vara att man klankar ner på dem som väljer den lugnare gruppen, säger Tina Rönnberg.

Hon och kollegan Nina Da Mata tror inte att könsuppdelningen leder till ökade fördomar mellan grupperna.

– Våra elever har gemensamma aktiviteter också, till exempel friluftsdagar när vi åker skridskor eller skidor. Och på rasterna spelar flickor och pojkar fotboll och basket tillsammans. Det går bra eftersom alla har ytterkläder på sig då, förklarar Nina Da Mata.

Professor Håkan Larsson tycker att enkönade grupper kan fungera som en tillfällig nödlösning.

– Det är inte ovanligt att både lärare och elever upplever att pojkar och flickor är duktiga på olika saker. Och det händer att den ena gruppen tycker att ”de andra” tar för stor plats.

Då kan det vara befogat att skapa separata grupper där eleverna får öva på sin nivå för att bygga upp sin förmåga och sitt självförtroende. Samtidigt kan läraren hjälpa eleverna att problematisera föreställningar om flickors och pojkars idrottande. Syftet ska då vara att underlätta en återintegrering.

– Det kan vara ett sätt att få bukt med de värsta problemen. Nackdelen är att fördomar har en tendens att förstärkas i enkönade grupper, säger Håkan Larsson.

Al-Azharskolan har ingen ambition att vänja pojkar och flickor vid att ha idrottsundervisning tillsammans. Det sker ingen gradvis integrering utan uppdelningen gäller från förskoleklass upp till nian. Skolans prioritering har varit att få alla elever att delta, enligt Nina Da Mata.

– Hade vi haft blandade grupper skulle mycket av lektionstiden ha gått åt till att få alla att känna sig bekväma.

Så säger läroplanen

”Skolan har ett ansvar för att motverka traditionella könsmönster. Den ska därför ge utrymme för eleverna att pröva och utveckla sin förmåga och sina intressen oberoende av könstillhörighet.” (Lgr 11)

Den uppdelade undervisningens historia

1919

Flickor och pojkar ska undervisas var för sig i gymnastik enligt skol­förordningen som införs detta år. Flickorna har en mer estetiskt inriktad undervisning med mycket dans medan pojkarna har ett större fokus på fysisk träning.

1980

Genom Lgr 80 får flickor och pojkar en gemensam kursplan. Samtidigt går dåvarande Skolöverstyrelsen ut med direktiv om att pojkar och flickor ska undervisas tillsammans i ämnet idrott.

1991–1992

Kommunalisering, avreg­lering och friskolereform. Skolöverstyrelsen läggs ner och huvudmännen är inte längre bundna av påbudet om att idrotts­undervisningen ska vara könsblandad.

2010

I propositionen till den nya skollagen står det att skolan kan göra tillfälliga gruppindelningar för att elever ska kunna delta oberoende av religiös uppfattning. Könsuppdelad simundervisning tas upp som ett exempel.

2016

I dag är det ovanligt med könsuppdelning i ämnet idrott och hälsa. Men Skolinspektionen slår fast att det är förenligt med styrdokumenten i Al-Azharskolans fall.

(Källor: Professor Håkan Larsson, GIH och Skolinspektionen)

ur Lärarförbundets Magasin

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com