Ingår i temat
Ideal
Läs senare

Olika dansideal för pojkar & flickor

FORSKNINGDanspedagogen Märtha Pastorek Gripson, vid högskolan för scen och musik i Göteborg, har studerat hur barn rör sig i dansen. Hon har kommit fram till att det hänger samman med om de vill eller väljer att uttrycka sig som pojke eller flicka.

21 okt 2016

Foto: Privat

Ser man vilka ideal barnen har när de dansar?

– Man kan se det till viss del. De flesta barn ser och inspireras av populära artister på teve och sociala medier. Jag tycker inte alltid att man ska motarbeta det men heller inte omfamna det helt okritiskt. Individen är alltid präglad av sammanhanget och pedagogens roll är att visa på andra möjligheter. Dansundervisning vilar på en tradition av att man härmar någon som visar, för att sedan själv visa upp det man kan i en föreställning. Kanske man skulle ha en termin utan den obligatoriska uppvisningen på slutet? Jag tror att eleverna skulle utveckla helt andra förmågor då, och ges möjlighet att betrakta dans på ett annat sätt.

Har idealet förändrats över tid?

– Dansen har länge varit inne i en expansiv period. Vissa genrer, som modern nutida dans och fusioner av olika stilar, har gått mer mot att ifrågasätta normer och visa på mångfald och överskridanden. Det handlar inte bara om att »dansa fint« längre. Är man en medveten danspedagog/lärare, låter man detta spilla över också i undervisningen. Att riva av en dans framför en spegel är en sak, men ska man införa ifrågasättande även i dansundervisningen, måste man vara medveten om hur man ska göra det. Då blir dans inte bara en aktivitet utan också ett sätt för eleverna att bli medvetna, självständiga, ansvarstagande och kreativa samhällsmedborgare.

Märtha Pastorek Gripsons disputerar med sin avhandling om dans och genus som vi kommer att skriva om i ett kommande nummer av Uttryck.

Spara

Mer ur temat Ideal (7)

ur Lärarförbundets Magasin