Läs senare

Origo 10 år!

23 apr 2018

Första numret

2009/1 Med en bild på president Obama som förebild skickade form­givarna Mia Degerman och Jon Edergren ut Dennis Blomberg på omslags­foto­grafering.

Teknikproblem

2009/3 I det första temat om teknikämnet hittar vi rubriken Teknikämnet byggdes inte på en dag. Det var inte sista gången teknikens brister på behöriga lärare, lokaler och material behandlades.

Populär bokhylla

2009/6 Allt sedan starten har en person med mer eller mindre lös koppling till Origos ämnen delat med sig av några böcker som betytt mycket för dem. Christer Fuglesang är en av många.

Metod på gång

2009/6 Första artikeln om genre­pedagogik i NO. Det har blivit många artiklar om språkutvecklande arbete i alla ämnen sedan dess.

2010
Lära av grannar

2010/1 Det är en bra idé att lära sig av kollegor i Norden. Här är Origo med på en kemilektion med öppna laborationer i Petalax högstadieskola utanför Åbo, Finland.

Umeå satsar

2010/1 Första besöket hos Umematte.nu, där elever i årskurs 6 och 9, genom extra­undervisning får hjälp att klara målen. Då var det ett projekt, 2010 blev det permanent. I nummer 1/17 var Origo där igen och pratade om matematik och känslor.
Viktigt på riktigt

2010/4 ”Lyft in samhälls­frågorna på NO-lektionerna!” uppmanar rubriken. Med tiden har det blivit åtskilliga artiklar om Socioscientific Issues, SSI, eller Samhällsfrågor med naturvetenskapligt innehåll, SNI.

Personliga porträtt

2010/5 Så många spännande personer har porträtterats och så många fina fotografier illustrerat dem. Här är en bubblande och tidig intervju med Hans Rosling.

2011
Nya kursplaner

2011/1 Lärare satt med i de arbetsgrupper som skrev förslag till de nya kursplanerna. Våren 2011 var Skolverket på turné och träffade nyckelpersoner som skulle vara ett stöd i implementeringsarbetet. Den 1 juli trädde Lgr 11 i kraft.

Grön matematik

2011/2 Det är inte ofta reportrar får gå vilse bland meterhöga solrosor på en mattelektion. Men ibland händer det, som när eleverna på Torslanda skola på Öland arbetade med projektet  Sannolikheten i fröpåsen.

2012
Fler prov

Läsåret 2012–2013 genomfördes nationella testprov i NO och SO i årskurs 6. Året efter blev de obligatoriska. 2015 blev proven i årskurs 6 frivilliga.

Filmad föreläsning

2012/6 Daniel Barker, matematik- och fysiklärare på Norra Real i Stockholm, var en av de första i
Sverige med att flippa klassrummet.

Nu lyfter matematiken

Under 2012–2016 deltog 35 580 lärare i Matematiklyftet, vilket innebär att 76 procent av alla mattelärare i Sverige deltog. Lyftet är den största kompetensutvecklingsinsatsen i ett enskilt ämne. Handledarutbildning pågår fortfarande. NT-satsningen där Skolverket utbildade NT-utvecklare pågick 2012–2016.

2013
Ny reform ger högre lön

2013 infördes förstelärarreformen, som innebar 5 000 kronor mer i månaden. Reformen infördes snabbt, vilket ledde till många diskussioner om vad tjänsten skulle innehålla och om orättvisor
mellan lärare.

2015 
Mattebok eller inte?

2015/1 Lärare har kritiserats för att vara för läro­boksstyrda och förväntas ofta att skapa ett eget arbetsmaterial. Men allt ansvar kan inte läggas på lärarna. Det behövs forskningsbaserade läromedel, anser Andreas Ryve, professor vid Mälardalens högskola.

Jakten på förmågorna

2015/1 I Lgr 11 fick förmågorna i kursplanerna ett starkt genomslag. I matematik ska eleverna
kunna lösa problem, använda och analysera begrepp, välja lämplig metod, föra resonemang, samtala och argumentera.

De fem stora

The Big 5 är ett begrepp som myntades av universitetslektor Göran Svanelid. Han gick igenom alla kursplaner och hittade de fem vanligaste förmågorna som är gemensamma för alla ämnen.
Äntligen vänder det

2015 Efter oroande resultat i bland annat i Timss 2011 och Pisa 2012, så vände äntligen resultaten
uppåt i Pisa 2015. Trendbrottet visade att 15-åringarna hade förbättrat resultaten i matematik, naturvetenskap och läsförståelse.

2016

Kritik mot förmågorna

2016/5 Lgr 11 innebar ett nytt betygssystem. Mycket arbete har lagts på att bedöma elevernas förmågor. Fem år senare var bland annat Per Måhl, expert på bedömning, kritisk mot betoningen av förmågorna.

2018
Programmering på gång

2018 Den 1 juli 2018 börjar den reviderade läroplanen att gälla. Förändringarna handlar om att stärka elevernas digitala kompetens.

Teknik åt alla

2018 Teknikämnet har dragits med problem. Den stadieindelade timplanen, som börjar gälla juli 2018, innebär bland annat att teknikämnet ska undervisas minst 47 timmar på lågstadiet, 65 timmar på mellanstadiet samt 88 timmar på högstadiet.

På åter­seende!

Vi ses igen i höst i tidningen Grundskolan.

ur Lärarförbundets Magasin