Läs senare

Påstridiga föräldrar? Gör så här!

Tidningen Grundskolan låter Anna-Karin Wyndhamn och Mikael Kalmenstam-Lindberg guida dig till tre olika föräldratyper.

29 jan 2020
Påstridiga föräldrar? Gör så här!
Illustration Johan Lindström

Prestationsföräldrarna

Mejlar så fort eleven inte har fått tillräckligt höga betyg. Ifrågasätter ständigt dina bedömningar.

Anna-Karin Wyndhamn: Svara redigt på vilka grunder betygsbedömningen sker. Det är du som är lärare som har erfarenhet, tolkningsföreträde och kan ditt jobb. Förhoppningsvis har du en rektor som inte darrar på manschetten och viker ned sig. En bra rektor ska kunna stödja dig och dina kollegor att stå på er och göra självständiga betygsbedömningar.

Mikael Kalmenstam-Lindberg: Som rektor ifrågasätter jag aldrig en lärares betygsättning utan litar på att de följer kunskapskraven. Det kan förekomma att föräldrar vill ha möten med läraren för att diskutera en betygsbedömning. I de fallen råder jag läraren att aldrig vara ensam utan att ta med en representant för skolledningen.

Illustration Johan Lindström

Förståsigpåarna

Kan mest. Vet bäst. Läxar gärna upp dig i en nedlåtande ton och förklarar hur mycket bättre det var då han eller hon gick i skolan.

Anna-Karin Wyndhamn: Gå in på detaljnivå för att förstå vad föräldrarna menar. Om det verkligen finns ett problem – hymla inte utan erkänn. Kanske du och dina kollegor inte heller är nöjda. Berätta det i så fall. Kom inte med fluff som ”utmaningar” eller ”det ska vi ta tag i” för att slippa svara på frågan. Var i stället ärlig och säg som det är. Försök presentera en tidsplan när problemet ska vara åtgärdat.

Mikael Kalmenstam-Lindberg: Många föräldrar inser inte det komplexa i läroplanens krav på förmågor och kunskapsutveckling. Det kan resultera i otrevliga mejl och samtal. När det händer är det viktigt att lärarna vet att ledningen står bakom dem och att det finns ett gemensamt förhållningssätt. Blir tonen respektlös tar jag eller biträdande rektor över mejlkonversationen och förklarar att vi inte accepterar beteendet. Vi utbildar också lärarna i hur de kan samtala med föräldrar. Spårar det ur kan det vara befogat att säga: ”Vi bryter här. Min rektor kommer att kontakta dig.”

Illustration Johan Lindström

De överbeskyddande

Är ständigt bekymrad över sin känsliga son eller dotter. Kräver specialbehandling och silkesvantar.

Anna-Karin Wyndhamn: I princip tycker jag att det är viktigt att inte skapa undantag genom att sänka ribban för vissa personer. Det är ett förhållningssätt som ofta bär en missriktad välvilja. Att i stället visa att du tror att eleven har kapacitet är ett sätt att visa omsorg om elevens utveckling. Förmedla det till föräldrarna.

Mikael Kalmenstam-Lindberg: Jag menar att det är viktigt med konstruktiv kritik, att ta till sig vad som inte fungerar. Skolan ska vara lika för alla om det inte handlar om anpassningar för individuella svårigheter. Det är vanligt att föräldrarna ser meningsskiljaktigheter med lärare eller andra elever enbart ur det egna barnets perspektiv. Det blir den absoluta sanningen och man ser inte till ett större sammanhang eller gruppdynamik. Utred händelser noga och värderingsfritt. Ta hjälp av en kollega eller skolledning om du inte når fram.

ur Lärarförbundets Magasin

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com