Läs senare

Personligt, engagerande och lekfullt

BokrecensionEn bra introduktion till hur man kan digitalisera undervisningen, skriver Christofer Danielson om en ny bok. Men ibland går det lite fort fram.

18 dec 2018
Illustration: Istock

Stärk det matematiska självförtroendet – digitala verktyg i matematik-undervisningen

Sabine Louvet

Gothia Fortbildning

Stärk det matematiska självförtroendet är en lättläst betraktelse över hur digitala verktyg kan användas i undervisningen för att öka lusten att lära matematik.

Boken är uppdelad i två delar där den första delen ger en inblick i varför digitala verktyg ska användas och hur en struktur för det kan se ut. Den andra delen är mer omfattande och tar upp konkreta förslag inom bland annat uppgiftskapande, olika quizverktyg, förutsättningar, och återkoppling.

Betraktelser och exempel från klassrummet varvas med diskussion kring arbetssätt, hur elevernas frågor kan mötas och om hur olika digitala verktyg kan användas. En del handlar om att använda quiz. Quiz skapar intresse hos eleverna och ger möjlighet till att vända klassrummet. Eleverna kan bli bärare av kunskap då de kan skapa egna quiz och testa på varandra.

Smidigast är om ämneskollegor tillsammans prövar något av tipsen för att hitta en väg som passar de egna eleverna.

En annan styrka med digitala verktyg som lyfts fram är i bedömningen. De ger möjlighet till en mycket snabb återkoppling i form av enkel insamling av resultat och att enkelt kunna återge det till eleverna.

I det stora hela handlar det mer om att du som lärare ska ändra ditt sätt att undervisa och genom exemplen våga testa nytt. Mycket bygger på den relation du som lärare bygger upp med dina elever och vilket förhållande du har till matematiken.

Det är något som författaren Sabine Louvet lyfter fram redan i inledningen: ”Nyckeln för mig har varit att leka med matematiken och genom lek stärka elevernas självförtroende.” Just lusten och leken i att testa nya saker märks tydligt i de delar som kallas ”Pröva på”. Där finns konkreta tips att börja med för att komma i gång med digitala verktyg.

Stärk det matematiska självför­troendet ger en bra introduktion till hur man kan börja digitalisera sin undervisning. Det lättsamma förhållningssättet till matematikundervisning gör att det kan kännas enklare att ta det första steget till att använda digitala verktyg. Det hade dock varit önskvärt att läsaren hade fått en mer omfattande beskrivning av hur verktygen fungerar. Det går lite snabbt fram i vissa stycken och det kan vara svårt att hänga med. Smidigast är om ämneskollegor tillsammans prövar något av tipsen för att hitta en väg som passar de egna eleverna.

Boken vänder sig till högstadielärare men kan med fördel även läsas av lärare i de yngre åldrarna.

ur Lärarförbundets Magasin

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com