Läs senare

Programmering är mer än bara kodning

BokrecensionFörfattarna till en ny bok bjuder på konkreta exempel om hur datalogiskt tänkande kan användas i under­visningen. Recensenten Christofer Danielson hoppas att även skolledare läser boken.

26 sep 2018
Illustration: Istockphoto

Programmering: introduktion till digital kompetens i grundskolan

Anna Åkerfeldt, Susanne Kjällander, Staffan Selander

Liber

Att börja programmera kan liknas vid att lära sig ett nytt språk. Så kan budskapet i boken Programmering – introduktion till digital kompetens i grundskolan sammanfattas. Författarna Anna Åkerfeldt, Susanne Kjällander och Staffan Selander har forskat om digitala lärmiljöer och bedömning i digitala lärmiljöer. De ger en bred beskrivning av vad digital kompetens innebär och hur programmering och datalogiskt tänkande kan användas i undervisningen. En viktig poäng är att kunskap om programmering handlar om att utveckla förmågor som problemlösning, kreativitet och samarbete.

Här finns konkreta exempel på hur det kan gå till, i första hand genom gratisprogram som är relativt etablerade i skolan. Det innebär bland annat att leda eleverna från konkret agerande till abstrakt tänkande och att gå från blockprogrammering, det vill säga färdiga kommandon, till textstyrd programmering.

Anna Åkerfeldt är universitetslektor vid avdelningen för förskollärarutbildning och förskoleforskning på Stockholms universitet och en av författarna bakom boken. Foto: Niklas Björling

Jag fastnade särskilt för hur programmering kan användas för att lära sig mönster. Förmågan att se mönster är viktigt för att kunna göra generaliseringar både i matematik och teknik. Att använda sig av och förstå mönster gör att eleverna kan skapa lösningar på problem, göra analyser och utforma egna modeller. En förmåga som de har nytta av i andra ämnen.

Texten är lätt att hänga med i och det finns många bra hänvisningar och exempel. Ett plus är bidraget av två engelska lärarutbildare som var med och införde ämnet ”Computing” i den engelska skolan. Deras erfarenheter är värdefulla bidrag inför digitaliseringen av våra svenska klassrum.

Boken vänder sig i första hand till lärare och fritidspedagoger. Men det skulle också vara av stort värde om även skolledare och huvudmän läser den. Det är nödvändigt för att ge rätt förutsättningar så att digitaliseringen av skolan kan ske på ett genomtänkt sätt.

ur Lärarförbundets Magasin