Läs senare

Recension: Dramakällan – handledning

02 feb 2018

Dramakällan – handledning

Anna Olofsson

Sensus Västra Sverige

Dramapedagoger som arbetar med grupper med särskilda behov, uppslukas ofta totalt av arbetet och sin mission. Att parallellt skriva handböcker blir oöverstigligt. Bristen på nyskrivna svenska dramaböcker är skriande. Att öppna en ny bok som Dramakällan väcker därför en särskild glädje.

Under flera års tid har Sensus i Göteborg bedrivit utvecklingsprojektet Dramakällan. Det riktar sig till ledare för drama och teater med och för människor med intellektuell funktionsnedsättning.

Styrkan i boken finns i den överblickbara strukturen och tydligheten i texten.

Styrkan i boken finns i den överblickbara strukturen, de många erfarenhetsbaserade exemplen och tydligheten i texten. Anna Olofsson är noga med att påpeka att olikheterna i gruppen kan vara mycket stora och det exemplifierar hon på ett sätt som faktiskt blir allmängiltigt för allt dramaarbete. Det finns alltså en fördel med att skriva om deltagare med funktionsnedsättning. Aspekter som kan tas för givna blir belysta.

Andra halvan av Dramakällan består av mer än 200 exempel på uppvärmning, lekar, gestaltningsövningar uppdelade på ett stort antal välkända underrubriker som röst, känslor, koncentration, samarbete.

Övningsdelen föregås av ett fylligt avsnitt med genomgång av olika aspekter av arbete med teater – egenskapad teater från idé, berättelse eller saga. I avsnittet om regi och repetitioner lägger jag märke till att Anna Olofsson beskriver härmningsmetoden som lämplig för vissa deltagare och påpekar att en stor del av ledarens ansvar är att hjälpa skådespelarna att minnas. För den oerfarna ledaren kan det verka som ett förtryck men det gäller att se till varje deltagares förutsättningar och behov.

ur Lärarförbundets Magasin

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com