Läs senare

Recension: Estetiska uttryck och barns rättigheter i utbildning

23 mar 2018

Estetiska uttryck och barns rättigheter i utbildning

Margareta Aspán, Jutta Balldin, Charlotte Engel, Anna Röing Hellberg (redaktörer)

Gleerups

Bokens samtliga avsnitt har olika författare och både form och innehåll varierar i de 15 kapitlen. En del är längre och mer teoretiska, andra berättar om det direkta arbetet i klassrummet med eleven och några andra är reflekterande texter.

Den genomgående frågeställningen i bokens kapitel är hur det egentligen står till med estetikens möjligheter i skola och utbildning i dag. Konst, kultur och kreativitet tillför and­ra dimensioner i undervisningen men är ofta inte mätbara i samma omfattning som rena kunskapsmål.

Alla barn har rätt att få möta konst och kultur i skolan. För sin egen skull. För konstens skull.

När det kommer till värdegrundsarbetet och demokratisk fostran har de estetiska uttrycken en alldeles särskild betydelse där det handlar väldigt mycket om att få upptäcka, undersöka och utveckla begreppet »att vara människa« och allt vad det innebär med normer och identitetsskapande. Att få uttrycka sig genom de estetiska språken i utbildningen ger tillgång till kunskap och är en stor fördel i arbetet med de mänskliga rättigheterna och våra gemensamma värden.

Boken ger inspiration och lust till vidare läsning, men också insikt i att alla barn har rätt att få möta konst och kultur i skolan. För sin egen skull. För konstens skull. Inte enbart som en väg att nå kunskapsmålen. Det är också viktigt, men viktigast av allt är att eleven får alla möjligheter att utvecklas till en kraftfull individ som kan ta fullvärdigt ansvar för sig själv och andra i vår gemensamma värld.

ur Lärarförbundets Magasin