Läs senare

Recension: Koppla bort autopiloten

Koppla bort autopiloten – normkritiskt förhållningssätt i dansundervisning

Emelie Bardon

Lärarförlaget

I den här boken utgår Emelie Bardon från att livet i danssalen och dansundervisningen också är en del av livet utanför och att det är angeläget att arbeta medvetet utifrån detta. Bardon menar att den som undervisar i dans då kan skapa förändring, inte bara i den egna dansundervisningen utan även i elevernas liv och hela samhället. Författaren har valt att fokusera på genus och dess betydelse för normer och maktstrukturer och hur det i sin tur påverkar dansundervisningen.

Med uppmaningen att »koppla bort autopiloten« utmanar Bardon dansundervisare att ifrågasätta det vi gör av gammal vana och i stället göra aktiva val. Det blir därmed tydligt att vi som arbetar med undervisning inte bara har rättigheten att ifrågasätta, utan också skyldigheten. Men hur ska det gå till då?

Ett angeläget bidrag till att utveckla undervisningen.

Det uppstår plötsligt ett glapp mellan all den expertkunskap inom dansämnet jag som dansundervisare besitter och hur jag ska förmedla den till eleverna. Jag inser att det är lika viktigt att skapa ett undervisningsklimat som är kreativt och tillåtande som att undervisa i specifik teknik och uttryck inom en viss genre, om inte viktigare.

Emelie Bardon delar med sig av sina tre regler som gäller för alla som äntrar danssalen; 1. Var modig. 2. Var stolt. 3. Var schysst. Den här boken är ett angeläget bidrag till att utveckla undervisningen framför allt inom estetiska ämnen. Den påminner oss om att undervisaren har det största ansvaret för relationen till eleverna och att undervisa därmed är ett ansvarsfullt ledarskap. Den här boken är välbehövlig och efterlängtad!

ur Lärarförbundets Magasin