Läs senare

Reseguide i världsmusik

Integration och delaktighet är utgångspunkterna i Anneli Ahlins musikundervisning. Hon arbetar på nystartade Jensen grundskola i Göteborg, en ovanligt kulturellt integrerad skola i det annars så segregerade Göteborg.

17 jun 2015

Foto: Emelie Asplund

Musikläraren Anneli Ahlins främsta mål är att arbeta medvetet med integration och att ta vara på de musikskatter från världens olika hörn som hennes elever bär med sig.

– Jag arbetar på Jensen grundskola som startade 2014. På skolan går 71 elever i årskurs 6 och 7 med 22 olika modersmål. Ungefär hälften av eleverna har svensk bakgrund vilket är ovanligt ur ett integrationsperspektiv för att vara i Göteborg, säger Anneli­ Ahlin och ­tillägger att det är en stor fördel i hennes arbete. Det skapar insikter, hos alla elever.

– Svenskar är inte så bekanta med musik från exempelvis arabvärlden och Mellanöstern, vilket ofta leder till att man mest ägnar sig åt västerländsk musik i undervisningen. Jag vill ta med mina elever på spännande resor i världsmusiken och då är ju elevernas egen kultur den bästa utgångspunkten.

En uppgift som brukar vara populär är en hemuppgift med uppdraget att intervjua sina föräldrar om vilken musik de lyssnar på. Därefter får de spela upp den musiken inför klassen och berätta om den. Sedan pratar de lite om vilken tid musiken kommer ifrån, landets kultur, språk och historia. Ambitionen är att de ska få en helhetsbild av olika genrer. Anneli Ahlin är övertygad om att lärare kan vinna mycket på att ta hjälp av sina elever genom att utgå från deras verklighet.

– Det gör att de känner sig delaktiga och att deras bakgrund är lika viktig som någon annans. Arbetet resulterar i att de kommer mycket närmare den musik de tidigare betraktade som främmande. Den blir lättare att ta till sig eftersom de känner personen vars föräldrar lyssnar på den musiken.

Anneli Ahlin har mycket erfarenhet av arbete med elever från olika kulturer. För henne är det väldigt viktigt att jobba på ett sätt som förhindrar att det uppstår vi och dom-situationer i klassrummet.

– Musik är ett fantastiskt ämne för att skapa en gruppkänsla hos elever som kanske inte hade pratat med varand­ra om de inte gick på samma skola. När man har övat en låt några lektioner och allting faller på plats så uppstår en gruppgemenskap: vi satte den!

ur Lärarförbundets Magasin

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com