Läs senare

Respekt för lärare skrivs in i läroplanen

AktuelltPå senare tid har det kommit flera förslag som ska förbättra arbetsmiljön i skolan. Redan i höst skrivs det in i läroplanen att elever ska visa respekt.

av Sara Djurberg
21 maj 2019
21 maj 2019
Utbildningsminister Anna Ekström (S).
Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Till hösten träder nya formuleringar i läroplanen i kraft som betonar elevernas plikt att visa hänsyn för sina lärare och andra elever. Det är inte bara elever som ska kunna ställa höga krav på sin skolgång – även skolan ska ställa höga krav på elever och föräldrar, resonerar utbildningsminister Anna Ekström (S).

”Vi behöver vara tydliga med att i svensk skola så har elever en självklar plikt att anstränga sig och visa respekt för sina lärare och klasskamrater” skriver Anna Ekström i ett debattinlägg i Dagens Samhälle.

Regeringen ska också ta fram en nationell plan för trygghet och studiero. Här ingår mobilförbud under lektionstid och åtgärder som ska minska hot och våld mot lärare. Det ska till exempel bli lättare att omplacera eller stänga av elever.

Det är bara några av de insatser som planeras för att minska stöket i skolan. De borgerliga partierna och Sverigedemokraterna vill införa skriftliga omdömen i ordning och uppförande på högstadiet och gymnasiet. Det gör att det finns en majoritet i riksdagen för förslaget. Enligt riksdagens utbildningsskott bör omdömet finnas med i terminsbetygen, men inte i elevernas slutbetyg.

ur Lärarförbundets Magasin

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com