Ingår i temat
Relationer
Läs senare

Respekt och tillit lägger grunden

RelationerMelodifestivalen, lösgodis och bokläsning. Malin Gill delar gärna med sig av sina privata intressen i skolan. Att hitta guldkornen hos alla elever och skapa relationer till dem gynnar lärandet, anser hon.

av Karin Björkman
25 sep 2018
25 sep 2018
Malin Gill – prisad språkutvecklare! Foto: Emelie Otterbeck

Malin Gill är lärare i svenska och engelska på Faktoriet i Eskilstuna och har arbetat i 14 år på högstadiet. För ett år sedan fick hon pris som Sveriges bästa språkutvecklare på Lärargalan.

Du nominerades av dina elever. Hur kändes det?

– Jag blir fortfarande rörd när jag tänker på att nomineringarna kom från före detta och nuvarande elever och att det var deras ord som gjorde att juryn valde mig. Det är ett bevis på att det jag gör i klassrummet når ut och fungerar. Jag tror att mycket handlar om att jag arbetar aktivt med att skapa relationer med mina elever.

Malin Gills tips för bra relationer

  • Var en närvarande vuxen för dina elever.
  • Visa intresse för eleverna som personer, även utanför skolan. 
  • Våga berätta saker om dig själv. Eleverna är ofta mycket intresserade.
  • Skapa goda relationer med både elever och vårdnadshavare. Vi vinner på att ha en god relation med vårdnadshavare när vi tillsammans arbetar för att eleven ska lyckas med sina studier.

Varför blev du lärare?

– Jag har vetat sedan jag var liten att jag vill arbeta med barn, men hade nog tänkt att det skulle vara med yngre elever. Under utbildningen hade jag två fantastiska handledare som, under min VFU-period på högstadiet, inspirerade mig. Jag kände att det var på högstadiet som jag kunde påverka mest.

– Det finns ingen härligare utmaning än att jobba med ungdomar. Ingen dag är den andra lik. Jag har förmånen att vara både undervisande lärare, förebild och mentor, men framför allt en trygg vuxen och förebild.

Hur ser du på relationerna till eleverna?

– Jag tycker att det är viktigt att se alla elever utifrån deras bästa. Att hitta guldkornen hos varje elev och lägga ner arbete på att skapa en relation till dem. Jag är väldigt personlig – men inte privat – med mina elever. Vi lär känna varandra och bygger upp en ömsesidig respekt. Det gäller att eleverna känner att de kan vara sig själva i mitt klassrum, efter det bygger vi vidare på deras kunskapsutveckling.

Vad betyder relationerna för lärandet?

– När eleverna känner sig trygga med mig vågar de visa både sina starka och svaga sidor. Då kan jag, utifrån mina ämnen, bygga vidare på det. Om eleven känner sig sedd och att jag tror att den kommer att lyckas så skapar det arbetslust. De måste känna sig säkra på att jag är proffs på mina ämnen och vet var de befinner sig i sin utveckling.

Hur gör du för att bygga goda ­relationer till eleverna?

– Det kan vara allt från att säga god morgon till alla så att de känner att jag ser dem. När lektionen är slut så avslutar vi tillsammans och blickar framåt till nästa lektion. Men det handlar också om att eleverna älskar när jag bryr mig om deras liv utanför skolan och att jag ser dem som personer och inte bara som elever. Det blir mycket samtal om fritidsintressen, musikstilar och tv-serier. Alla på skolan vet att jag älskar att läsa böcker, titta på Melodifestivalen och äta godis. Det blir väldigt intressanta diskussioner om det.

Hur är du närvarande för eleverna?

– Om lektionen börjar 8.30 så är många elever på plats minst en halvtimme innan, kanske äter de frukost i skolans cafeteria. Redan där skapar jag relationer, även med dem som jag inte undervisar. På lektionen är det fokus på lärandet, men jag är också medveten om att vissa kan ha en dålig dag och inte alls har tankarna på undervisningen. Då försöker jag, med hjälp av mina relationer, prata med dem om något som kan ha inträffat, innan vi fortsätter med lärandet.

Vad kan vara svårt med ditt ­förhållningssätt?

– Vi är alla personliga på olika sätt och var och en måste känna var gränsen för att bjuda på sig själv går, precis som att våra elever är olika, har olika behov och klickar med olika lärare.

Det pågår en diskussion om ­mentorskap. Hur ser du på den?

– Jag tycker att den är väldigt spännande. Själv har jag ingen erfarenhet av att ha särskilda personer som bara är mentorer. Det finns för- och nackdelar med båda och det är bra att vi testar och utvärderar olika alternativ. Jag älskar kombinationen att vara undervisande lärare och mentor, men många lärare tycker att det är väldigt krävande och vill fokusera mer på undervisningen. Då är det suveränt att den möjligheten finns.

ur Lärarförbundets Magasin

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com