Läs senare

Respons på distans utmanar eleverna

Tredje året i gymnasiet krävde Patricia Diaz engelskelever tuffare utmaningar. Att ge respons på texter skrivna av yngre elever – som de inte alls kände – blev en utmärkt uppgift.

30 maj 2016
Respons på distans utmanar eleverna
Återvänder. Just nu är Patricia Diaz föräldraledig och nästa gång hon undervisar blir det på högstadiet. Men hon hoppas kunna låta elever ge respons på varandras texter både uppåt och nedåt i årskurserna. Foto: Sara Ringström

Patricia Diaz, lärare i spanska och engelska, har alltid låtit eleverna ge respons på varandras texter. Men när hon undervisade i engelska 7, på naturprogrammet på Mikael Elias gymnasium i Stockholm, kände hon att de behövde ta metoden till en ny nivå.

– Eleverna gav tydligt uttryck för att de tyckte att det blev lite tjatigt att bara läsa och kommentera varandras texter. De behövde få lite stuns i arbetet, en utmaning helt enkelt, säger Patricia Diaz.

Att eleverna skulle överge det formativa arbetet med respons och reflektion var inte aktuellt. I stället funderade Patricia Diaz över hur det skulle kunna utvecklas till att kännas meningsfullt för eleverna. Hon har alltid varit mån om att deras arbete ska nå ut till fler mottagare än henne själv och klasskamraterna, bland annat genom bloggar och filmer. Kanske kunde de två arbetsmetoderna kombineras?

– När någon annan ska titta på det de gjort känner eleverna ofta att de måste skärpa sig. Särskilt viktigt är det om någon ska ha nytta av det, som till exempel de instruktions-filmer för yngre elever som mina elever har gjort och publicerat på nätet, säger hon.

Via en grupp på Facebook, som vänder sig till lärare i engelska i årskurs 6–9, fick Patricia Diaz kontakt med Martin Löfgren på Norrevångskolan i blekingska Mörrum. Han hade en lagom stor engelskagrupp i årskurs nio och var intresserad av att samarbeta.

– Det är lite roligt men vi har faktiskt aldrig träffats. Vi kommunicerar via chatten på Facebook och så delar vi dokument på Google drive och Google apps for education.

Uppgiften för gymnasieeleverna var att ge respons på niornas texter enligt instruktioner från Patricia Diaz. Det handlade dels om texternas struktur och upplägg, men också om stavning, grammatik och ordval.

– Jag var noga med att de inte skulle värdera texterna utan i stället återkoppla så att det blev tydligt för eleverna i nian hur de kunde förbättra dem. Jag ville också att de skulle markera om det fanns något som de tyckte var speciellt bra, säger Patricia Diaz.

Martin Löfgrens elever var på prao under tiden som gymnasieeleverna i Stockholm satte tänderna i texterna från Blekinge. Två dubbellektioner, två gånger 80 minuter, hade de på sig.

– De jobbade verkligen intensivt och det var ovanligt mycket aktivitet i klassrummet. Normalt händer det inte så mycket när de arbetar med sina skrivuppgifter men nu, plötsligt, frågade de jättemycket, berättar Patricia Diaz.

I gymnasieklassen hade de pratat om att de inte kunde kommentera precis allt i niornas texter, så i stället frågade och reflekterade eleverna mycket i klassrummet. ”Ska jag kommentera här eller inte?” ”Det här är ju en ofullständig sats!” ”Skulle man inte kunna lägga in några utfyllnadsord här för att få mer flyt i texten?”

Patricia Diaz menar att den här typen av uppgifter har stora fördelar i och med att de synliggör elevernas olika kompetenser. Både för läraren och för dem själva. Eleverna vet att de ska göra en bra introduktion, att det ska vara korrekt styckeindelning och att de ska använda länkande uttryck i sina texter. Men när de får möjlighet att ge respons och förklara för någon annan blir allt mycket tydligare.

– När eleverna kommenterar någon annans text visar de också sin egen nivå. Det blir tydligare för dem själva vad de kan. Och tack vare att de var så aktiva i klass-rummet fick jag syn på saker som jag inte sett tidigare, framför allt genom alla frågor de ställde, säger hon.

De flesta av Patricia Diaz elever jobbade enskilt men några fick arbeta i par. Nästa gång hon gör en liknande uppgift överväger hon att låta alla sitta parvis.

– Det uppstod jättebra diskussioner om språket och att diskutera lär man sig ju också mycket av, säger hon.

Niorna i Blekinge var över lag positiva till att få respons av äldre elever. En del blev lite chockade över att få så många kommentarer, men många uttryckte att de alltid ville ha så här mycket feedback.

– Det kändes viktigt att niorna förstod att det var en omfattande uppgift. Men när jag gör det här nästa gång kommer jag nog ändå att snäva in det en aning. Även om mina elever gör ett grundligt arbete med texterna så behöver man ju inte skicka iväg alla kommentarer, säger Patricia Diaz.

Patricia Diaz

Ålder 35 år.
Yrke Gymnasielärare i spanska och engelska, författare och föreläsare.
Antal år i yrket Sex.
Topp tre digitala verktyg Nya favoriten Zaption för att visa videoklipp och samtidigt klippa in frågor live eller i förväg, Kahoot som är ett spelbaserat responssystem samt Googles verktyg för att dela dokument.

ur Lärarförbundets Magasin