Läs senare

Rik på tips och goda idéer

BokrecensionFörfattarna har lyckats med sin avsikt att göra en bok som ska fungera som inspirationskälla och handbok, skriver recensenten Anna Persson.

31 jan 2019
Illustration: Istockphoto

Kreativ och likvärdig NO-undervisning

Hans Persson och Pernilla Nilsson

Liber

Hans Persson är bland annat lärare, föreläsare och läro­medelsförfattare. I den här nya boken delar han med sig av tankar och idéer som leder till en kreativ och likvärdig NO-undervisning. Pernilla Nilsson, professor i didaktik, inleder boken med en forskningsgenomgång på området.

Boken är indelad i fyra delar. Del ett handlar om hur man arbetar för att väcka elevernas intresse för NO. I del två visar författarna hur man håller elevernas intresse vid liv genom att visa flera olika sätt som läraren kan variera sin undervisning på. I den tredje delen lyfts dokumentationen fram och det beskrivs hur NO-undervisningen kan bidra till elevernas språkutveckling. Även doku­mentationens roll vid bedömning berörs lite grand i den delen. I del fyra belyser Hans Persson hur valet av utrustning och salens utformning påverkar lärandet och kunskapsutvecklingen.

Hela boken är rikt illustrerad med bland annat foton tagna direkt från klassrum med konkreta elevexempel och elevlösningar. Det finns även ett 40-tal filmklipp kopplade till olika delar av boken. Filmklippen finns på webben och en numrering gör det väldigt lätt att hitta de klipp som hör till just det avsnitt som behandlar samma sak i boken.

Det avsnitt som jag fastnade mest för var det som handlar om bedömning. I kunskapskraven för årskurs sex står det att eleven ska dokumentera sina undersökningar med olika uttrycksformer. I boken ger författarna flera exempel på hur elever kan redovisa sina kunskaper på olika sätt och hur det kan göra undervisningen mer likvärdig. Några exempel som ges är temahäften som samlar dokumentationen för ett helt arbetsområde, klippdockor som visar olika organsystem, dikter, sånger eller varför inte foto och film.

Hans Persson själv beskriver att syftet med boken är att fungera som en inspirationskälla och handbok för både lärare och lärarstudenter. Författarna har lyckats med sin avsikt med boken.

Jag tror att alla som undervisar i NO i grundskolan kan inspireras av den här boken och få lite nya idéer till sin undervisning. Barn är nyfikna och i NO-ämnena finns svaret på många av deras funderingar. Det gäller bara att fånga intresset och hålla det vid liv. Kreativ och likvärdig NO-under­visning ger många bra tips på hur man kan göra deta.

ur Lärarförbundets Magasin

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com