Ingår i temat
Övergångar
Läs senare

Riktlinjer ska förenkla flytten för elever i Uppsala

ÖverSmidiga och säkra övergångar mellan olika stadier. Och framför allt när elever byter mellan kommunala och fristående skolor. I Uppsala kommun finns enkla och digitala riktlinjer.

31 jan 2019
En ambition med de nya rikt­linjerna i Uppsala är att skapa likvärdig­het.
Foto: Istockphoto

Uppsala kommun gör sedan ett par år tillbaka en storsatsning för att övergångar mellan skolans olika stadier, från förskoleklasser upp till gymnasiet, ska ske så smidigt som möjligt för elever och lärare.

– Vår ambition är att skapa en likvärdig skola för alla. Tidigare har det ofta brustit med informationsöverlämningen när elever flyttat mellan skolor, säger Birgitta Pettersson, utbildningsdirektör i Uppsala kommun.

Snart kommer överlämningen mellan fristående och kommunala skolor att ske genom en digital lösning. I väntan på det skickas informationen med post mellan skolorna.

Men redan nu kan all skolpersonal ta del av fråge­mallar samt tids- och aktivitetsplaner i digital form om övergångar.

– Vi har i samverkan med personal och fackliga representanter bland annat utarbetat ett frågebatteri som eleverna ska svara på under ett sista utvecklingssamtal på vårterminen, säger Birgitta Pettersson.

Birgitta
Pettersson.

Eleverna får exempelvis berätta hur de lär sig bäst, vad som får dem att trivas, vad de upplever som meningsfullt, vilket stöd de eventuellt behöver och hur de tar ansvar för sin frånvaro.

– Syftet är att informationen ska vara hanterbar och säker men att det samtidigt inte blir överambitiöst och en extra arbetsbelastning för lärarna. Dessutom är det tekniskt enkelt, förklarar Birgitta Pettersson.

I den digitala informationen finns också mallar med stöd till mentorer samt riktlinjer för dokumentationer av stöd och extra anpassning. Det finns råd och direktiv för att underlätta övergångar för nyanlända elever.

– Nu har vi tränat på det här under ett läsår och reaktionerna har hittills varit positiva. Förhoppningsvis kommer satsningen att göra att vi snart får en skola där övergångarna mellan olika stadier sker utan långa startsträckor och att det fungerar likvärdigt för både kommunala och fristående skolor, säger Birgitta Pettersson.

Helena Ramberg.

Helena Ramberg, förstelärare och klasslärare i årskurs två i Eriksskolan i Uppsala, välkomnar satsningen. Hon menar att tid är en förutsättning för att skapa trygghet vid övergångar och är därför nöjd med att det numera finns klara tids­direktiv.

Själv har Helena Ramberg sedan tidigare en beprövad struktur för att göra friktionsfria övergångar. Inte minst när det gäller att skapa grupper som ska ligga till grund för nya och fungerande klasser.

Tillsammans med sina kollegor delar hon – i god tid – på vårterminen in eleverna i årskurs tre i grupper om fem–sex stycken som sedan kommer att ingå i nya mellan­stadieklasser.

– Det kan vara ett utmärkt tillfälle att bryta upp gamla konstellationer. Ofta krävs det tid för elever och föräldrar att vänja sig och känna sig trygga med det som väntar, säger Helena Ramberg.

Hur ser då en optimal övergång ut mellan årskurs tre och fyra?

– Ett drömscenario vore att en specialpedagog kunde följa med eleverna under de tre första veckorna vid övergången. Då skulle frågor om extra social eller kunskapsmässig anpassning enkelt lösas under vägen.

Mer ur temat Övergångar (6)

ur Lärarförbundets Magasin

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com