Läs senare

Så avslöjas bluffar på nätet

BokrecensionFör att förstå hur manipulatörer arbetar kan eleverna med digitala hjälpmedel själva skapa ”fake news”. Det skriver vår recensent Katarina Schiöler, som läst en bok om fakta och fejk.

24 maj 2019

Fakta, fejk och fiktion. Källkritik, ämnesdidaktik och digital kompetens

Thomas Nygren

Natur & kultur

Vi lever i en värld där information sprids snabbt. Tekniken utvecklas och nya kommunikationskanaler skapas i rasande fart. Medielandskapet är förändrat och utvecklingen leder till nya möjligheter, men också till nya utmaningar. Allt oftare möts vi av rapporter om att dolda och dunkla intressen försökt påverka opinionen. Säkert finns det många lärare som liksom jag frågat sig hur skolan på bästa sätt kan förbereda eleverna för den här verkligheten.

Thomas Nygren utlovar att hans bok Fakta, fejk och fiktion ska ge lärare de verktyg de behöver. Han slår fast att lärarna och skolan har en mycket viktig roll att spela i det här sammanhanget. Uppdraget är komplext och mångfasetterat och ska man klara det behövs gedigen ämnesdidaktisk digital kompetens.

Boken är ambitiöst skriven och är strukturerad i fem välmatade kapitel. I varje kapitel djupdyker Nygren i olika teman och kommer upp till ytan med en mängd begrepp, forskning och konkreta tips. Begrepp som algoritmer, ekokammare och digital medborgarlitteraracitet definieras och diskuteras. Nygren visar att det finns många ingångar om man vill träna elevernas kritiska blick.

För att förstå hur manipulatörer arbetar kan eleverna med digitala hjälpmedel själva skapa ”fake news”. Nygren uppmuntrar också lärare att låta eleverna arbeta med samma metoder som nyhetsgranskare gör när de granskar nyheter. Ytterligare en metod för att kunna hjälpa elever att välja trovärdiga källor är att noga förklara hur den granskningsprocess som all forskning genomgår ser ut.

Läser man ett kapitel i taget så har man mycket att diskutera tillsammans efteråt.

Ibland blir texten lite väl mångordig och pratig och den innehåller tyvärr mycket få bilder eller illustrationer. Författarens ambition ser ut att ha varit att omfamna allt som hör till temat och ibland staplas det ena på det andra i en allt för stor hög.

I ett kollegium är frågan om hur de digitala verktygen ska användas många gånger kontroversiell. En styrka i boken är att alla Nygrens påståenden stöds av aktuell forskning, vilket kan ge argument som kan kvalificera diskussionen. Jag tror att Fakta, fejk, fiktion kan vara idealisk att utgå ifrån i en studiecirkel med intresserade kollegor. Temat är angeläget för alla oavsett undervisningsämne och läser man ett kapitel i taget så har man mycket att diskutera tillsammans efteråt.

ur Lärarförbundets Magasin

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com