Läs senare

Så blir du kemikaliesmart

Att det finns få specialsydda verktyg för dem som vill arbeta för ett giftfriare fritidshem behöver inte hindra den kemikaliesmarte. Det finns massor av material, information och inspiration som lätt kan anpassas till fritidshemmets förutsättningar.

12 dec 2015

Barn en prioriterad grupp i arbetet för en giftfri miljö eftersom de är känsligare än vuxna. Kemikalieinspektionen är ansvarig myndighet för det arbetet och en bra början för den som vill bli mer medveten om kemikalieriskerna i barns miljö är deras broschyr Kemikalier i barns vardag. Barns känslighet beror på att deras kroppar inte är färdigutvecklade, de har tunn, ömtålig hud och äter och dricker mer i förhållande till sin vikt än vuxna. För att skydda barn är reglerna stränga, bland annat för vad leksaker får innehålla, och uppståndelsen har därför blivit stor när man har hittat förbjudna ämnen vid kontroller.
– Men gifter i leksaker är inte det stora problemet, utan det är alla andra ämnena som finns i barns vardagsmiljö, som kan innebära risker, säger Anna Nylander, utredare på Kemikalieinspektionen.

Små barn som stoppar saker i munnen är förstås mest utsatta. Men även större barn behöver kemikaliesmarta vuxna för att de inte ska utsättas för onödiga risker.

– Att städa när barnen inte är på plats och vädra ofta är bra, det finns mycket kemikalier i damm. Byta ut gammal plast i sport- och hobbymaterial, bara använda kvalitetspyssel som är avsett för barn och undvika konstnärsprodukter är några tips, säger hon. Naturskyddsföreningen har ett material för en giftfri förskola. Även om det vänder sig till dem som arbetar med mindre barn finns här mycket matnyttigt även för fritidshemmen. Till exempel 13 snabba punkter som tipsar om hur man kan giftbanta miljön.

Numera uppmanas vi ständigt att återbruka och återanvända saker eftersom det är bra för miljön. Men återvinningsmaterial kan innehålla miljö- och hälsofarliga ämnen, därför är det viktigt att vara försiktig. Cecilia Hedfors, handläggare på Naturskyddsföreningen, säger till exempel att man inte ska leka med gammal elektronik. Andra saker som kan vara problematiska enligt Kemikalieinspektionen är gummi, slangar, däck, rör från byggen, konservburkar, gamla plastiga utklädningskläder, impregnerat trä och frigolit från förpackningar.

Äta mer ekomat, inte använda konserver och värma maten utan plast är fler kemikaliesmarta tips från Naturskyddsföreningen som också passar fritidshemmet. Den intresserade kan också hitta en lathund för att inventera lokalerna och prylarna – lätt att anpassa till fritids. Det handlar om att titta vad man har, till exempel förkläden vid pysslet, har de platsbeläggning? Innehåller de PVC? – byt ut – är det PU kan de behållas. Och så vidare.

Håll Sverige Rent har länge arbetat med att inspirera förskolor och skolor att arbeta med hållbar utveckling, bland annat genom verktyget Grön Flagg. Nu under hösten lanseras ett nytt tema med namnet Kemikalier och till det tas nytt material fram. Första året handlar det om handfasta råd och inspiration till förskolor, men längre fram kommer även inspiration anpassat till skolor och fritidshem. Fritidspedagoger kan dock redan i dag snegla på förskolornas material.

– Vi arbetar med olika uppdrag där barnen lätt ska kunna involveras, på ett positivt sätt. Vi vill inte skrämmas utan ge exempel på hur man kan göra och tänka, säger Pia Linghede, projektledare på Håll Sverige Rent.

Uppdragen kan handla om att rensa bland leksakerna, att pyssla klokt, köpa nytt, köpa rätt, städa kemikaliesmart och lära sig mer om farosymboler.

Upphandlingsmyndighetens kriterier och information är bra för den som vill handla giftfritt. Materialet är avsett för förskolan, men kan användas av fritidspersonal. De erbjuder också en webbutbildning till personal som är enkel att använda. Kriterierna omfattar fyra områden av produkter. Leksaker och hobbymaterial, köks- och serveringsutrustning, möbler och textilier.

– All personal är en viktig aktör i arbetet för giftfri miljö. Det finns inget som hindrar fritidspedagoger att ta aktiv del i kommunens arbete bland annat med upphandlingar. Vid egna beställningar från kommunens avtal är det viktigt att veta vilka produkter i sortimentet, som ingår i avtalet, säger Anna Christiansson, handläggare på Upphandlingsmyndigheten.

I ovan nämnda utbildningsmaterial finns svar på frågor om hur personal kan gå till väga för att bli aktiva i upphandlingsarbetet och hur man kan ta reda på vilka produkter som är okej i det upphandlade sortimentet.

6 kemikaliesmarta tips:

Vädra mycket.

Tvätta nya textilier.

Städa när barnen inte är på plats.

Inventera och byt ut.
Till exempel gamla plastsaker, gamla sport- och hobbymaterial kan innehålla mycket pvc, köp in bra kvalitetssaker som är anpassade till barn.

Använd material för skapande som är avsett för barn. Undvik konstnärsmaterial.

Var försiktig med återbruk. Lek inte med/plocka inte isär gammal elektronik.

Kort om PU och PVC:

Polyuretan (PU) är en ofarlig plast för användaren, dock frigörs den farliga kemikalien isocyanat vid förbränning av polyuretan.

Polyvinylklorid (PVC; vinyl) innehåller ofta mjukgörare, av vilka flertalet ftalater är förbjudna att användas i tillverkningen av plasten inom EU, sedan början av år 2015 på grund av dess farliga egenskaper. Naturskyddsföreningen avråder därför från att använda gammal PVC eller PVC importerad utanför EU.

(Naturskyddsföreningen)

Lästips:

Kemikalier i barns vardag. Finns på Kemikalieinspektionens webbplats, kemi.se.

Naturskyddsföreningens Operation Giftfri förskola: 13 punktsprogram och lathund för inventering, naturskyddsföreningen.se.

Håll Sverige Rents material om kemikalier finns tillgängligt på webbplatsen från den 27 oktober 2015, hsr.se.

Upphandlings­myndighetens webbplats – giftfri förskola, upphandlingsmyndigheten.se.

Svanens webbplats – giftfri förskola/hitta produkter, svanen.se.

ur Lärarförbundets Magasin

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com