Läs senare

Så ger du ­feedback på skriven text

AktuelltGe feedback under skrivprocessen i stället för på slutprodukten och anpassa den efter eleven. Det är två av de viktigaste slutsatserna i en rapport från Skolforskningsinstitutet.

av Ellen Larsson
26 okt 2018
26 okt 2018
Synpunkter under själva skriv­processen blir mer konstruktiva, enligt en rapport.

I forskningsöversikten Feedback i skrivundervisningen visar Skolforskningsinstitutet hur återkoppling kan göra elever bättre på att skriva. I fokus står både mer utvecklade texter, som essäer inom olika genrer, och olika aspekter av färdighetsskrivande.

Forskningen visar att feedback under  själva skrivprocessen är mer konstruktiv än den som ges på en slutprodukt. Eleven får också ut mer av en komplex återkoppling som fokuserar på texten i sin helhet, medan enbart språkliga kommentarer till och med kan vara hämmande för elevens skrivutveckling. Dessutom bör läraren anpassa sin feedback efter elevernas olikheter. Det konstaterar Johan Samuelsson, forskare och projektledare vid Skolforsknings­institutet och en av dem som tagit fram översikten.

– Den goda relationen mellan lärare och elev är också viktig att hålla fram, att ge beröm och lyfta personen som skribent. Även de glada tillropen kan bidra till skrivutveckling, säger han.

Översikten baseras på 22 svenska och amerikanska studier om skrivande i elevernas förstaspråk från årkurs 4 till gymnasiet.

Källa: Lärarnas Nyheter. Läs rapporten på skolfi.se

ur Lärarförbundets Magasin

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com