Ingår i temat
Vad är en text?
Läs senare

Så läser du budskapet under ytan

Multimodala texter innehåller både skrift, layout och bild. Eleverna behöver kunskap för att tolka och producera dem, anser Anders Björkvall som har gjort en modell som hjälper till med analysen.

När man pratar om webbsidor och datorspel är det självklart att olika kommunikativa uttryck blandas och att det inte går att bortse från färger, bilder och layout. Men det gäller även traditionella texter, för­klarar Anders Björkvall, lektor i svenska på Stockholms universitet och författare till Den visuella texten – multimodal analys i praktiken.

En multimodal text är alltså ett budskap där olika kommunikationsformer samverkar. Hur gör man för att analysera en multimodal text?

– Ett bra tips är att utgå från vad den betyder. Om man har en webbsida, ett datorspel, en framsida på en dags- eller veckotidning eller en reklambild och ser att det inte räcker med att titta på de språkliga eller estetiska egenskaperna kan man alltid utgå från de betydelser som finns i texten.

I det första steget är det viktigt att inte börja med formen och hur texten är uppbyggd utan låta klassen tolka texterna fritt. Att börja med en diskussion gör eleverna intresserade och motiverade.

– Om man utnyttjar elevernas kunskaper brukar de snabbt komma på olika betydelser, som att ”Det här betyder att den här produkten är viktig när man är ung”. Det fungerar med alla åldrar. Just nu har jag ett projekt med barn i klass 1 och 2. Även de har kompetens att tolka texter.

I nästa steg kan läraren fråga klassen vilka verktyg den som skapat texten har använt.

– Texter är inte är slumpmässigt sammansatta.

Vi gör vissa saker när vi skapar texter för att vi har vissa syften och använder olika resurser för att uttrycka det vi vill.

I en multimodal text spelar färger ofta stor roll. Även skriftspråket är viktigt. Tittar man på reklamfilm är ljudet betydelsefullt. En annan komponent är ljusvariationer. Hur arbetar man med till exempel ljus kontra mörker? Kameravinkeln i visuell kommunikation är en kraftfull resurs som ofta glöms bort. Layout är en annan viktig del. Vad som hamnar högt och lågt, till vänster och höger, i förgrunden och i bakgrunden är centralt när man börjar sätta ord på vilka verktyg som har använts för att skapa mening i texten, förklarar Anders Björkvall.

Elever behöver förstå olika typer av visuella och språkliga resurser. På samma sätt som skolan alltid förmedlat kunskap om hur man agerar ”monomodalt”, behöver den förmedla kunskap om hur man agerar multimodalt. Det finns en koppling mellan att granska, diskutera och analysera multimodala texter och att producera dem i olika sammanhang, poängterar Anders Björkvall.

– Det behövs en annan typ av resurser för att agera på internet. När man lämnar skolan ska man inte bara kunna tolka och diskutera texter utan även förstå hur man skapar betydelse genom bild.

Läs mer­

Den visuella texten – multimodal analys i praktiken. Anders Björkvall, Hallgren & Fallgren.

ur Lärarförbundets Magasin