Läs senare

Så många har fått fritidslegg

LärarlegitimationSkolverket har delat ut nästan 30 000 lärarlegg med behörighet i fritidshemmet. Men ingen vet hur många av de som fått legg som arbetar där.

av Elisabeth R Brising
07 apr 2017
07 apr 2017
Ansökningarna hopar sig…

Tidningen Fritidspedagogik har tagit fram siffror från Skolverket som visar att 28 512 personer hittills hämtat ut en lärarlegitimation där behörighet i fritidshem ingår. Hela 19 713 av dem har även en förskollärarlegitimation och kan alltså arbeta som förskollär­are. Hur många av Lärarförbundets 13 700 medlemmar som arbetar i fritidshem som hämtat ut en lärarlegitimation är däremot svårt att ta reda på.

– Vi vet inte, säger Line Isaksson, lärare i fritidshem och ledamot i Lärarförbundets styrelse.

Beroende på vilken lärarutbildning man har gått så får man olika sorters lärarbehörighet. Det har funnits äldre lärarutbildningar som gett behörighet i förskola, förskoleklass, fritidshem och grundlärare i tidigare år.

Line Isaksson, styrelseledamot i lärarförbundet.

Lärarförbundet uppmanar alla medlemmar som har en högskoleexamen att hämta ut sin lärarlegitimation för att säkra fritidshemmens kvalitet. Bland de som fått legg finns examina ända från år 1967 till 2011, enligt Skolverkets statistik. Nästan alla som har gått en fritidspedagogutbildning efter år 1977 kan hämta ut en legitimation, enligt facket.

– Legitimationen är en garanti för eleven. Och i flera satsningar kräver Skolverket att du har en legitimation för att få ta del av satsningen. Din löneutveckling kan också påverkas av om du har legitimation eller inte, säger Line Isaksson.

I skollagen står att behöriga lär­are ska ansvara för undervisningen på fritidshemmet. Men alla vill inte bli behöriga med dagens legitimationssystem. Det har funnits en ovilja bland vissa fritidspedagoger att söka lärarlegitimation, eftersom man inte ser sig som en ämneslärare och inte vill bli tvungen att arbeta i skolan.

– Många har fått behörigheter i ämnen de inte känner sig bekväma med, säger Line Isaksson.

Behörighet i fritidshem

Cirka 47 procent av de anställda i fritidshemmen har en pedagog­isk högskoleexamen och 25 procent har en examen med inriktning mot arbete i fritidshem. Enligt skollagen krävs det en lärarexamen med inriktning mot fritidshemmet för att ansvara för undervisningen i fritidshemmet, men inte för att arbeta där.

En del lärare i fritidshem vittnar också om en pressad arbetsmiljö när de ansvarar för både ämnesundervisning och fritidshemmet, och att fritidspedagogiken är det som lätt får stryka på foten. Andra undviker att söka legg i protest mot att det fortfarande inte införts någon egen lärarlegitimation enbart för fritidspedagogik. Det kan också upplevas som förvirrande i kåren att det både finns och inte finns en legitimation med inriktning mot fritidshem. Line Isaksson reder ut:

– Det är en missuppfattning att man inte kan få behörighet i fritidshem. Det finns en legitimation för lärare i fritidshem men det är inte själva fritidspedagogiken som är legitimationsgrundande. Lärarförbundet arbetar för att fritidspedagogiken ska vara det.

Lärarförbundet ”gör massor” i frågan, enligt kansliet. De utövar påtryckningar på alla politiska partier och kommer med förslag på hur skollagen skulle kunna ändras.

Antal beslut om behörighet där fritidshemmet ingått, utdrag i januari 2017:

201123
20123 621
201311 627
20143 886
20159 981
20162 944
2017207

Siffran för beslut är högre än de 28 152 legg som utfärdats eftersom vissa lärare ansökt igen om fler behörigheter, vilket lett till flera beslut där både nya och gamla behörigheter ingår.

Källa: Skolverket

– Det är inte så stora förändringar som man skulle behöva göra. Det handlar inte om en helt ny legitimation, utan om att man ska kunna bli behörig enbart på en examen med fritidspedagogik, säger Line Isaksson.

För den mindre grupp som anställts som fritidspedagoger utan att de har en pedagogisk högskoleutbildning borde arbetsgivare erbjuda vidareutbildning, tycker Line Isaksson.

– Och vill man inte vara lärare i fritidshem så kanske det är något annat man ska vara anställd som i stället, säger hon.

Gustav Fridolin (MP) lovade fritidspedagogerna en egen lärarlegitimation när han tillträdde som utbildningsminister. Kanske är 2017 året då det händer – nu när det kommit ett eget kapitel i läroplanen om fritidshemmet och allt. Regeringens utredare Björn Åstrand ska presentera ett förslag om lärarförsörjningen i framtiden och i hans uppdrag ingår också att titta på fritidspedagogikens legitimering. Han ska presentera en tidsplan och ett första betänkande i juni som Lärarförbundet kommer att svara på.

Det lär behövas mycket mer utbildad personal i fritidshemmen framöver om man politiskt menar allvar med att garantera kvalitet och likvärdighet, säger Line Isaksson.

– Även om alla de som hämtat ut en behörighet jobbade i fritidshem skulle de inte räcka till med de gruppstorlekar vi har i dag. Dubbelt så många skulle behövas.

ur Lärarförbundets Magasin

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com