Läs senare

Så ska fritidshemmen lyfta läsningen

AktuelltFritidshemmet har en viktig roll för att väcka barns läslust. Det anser Läsdelegationen, som föreslår kompetensutveckling för personalen.

av Sara Djurberg
27 sep 2018
27 sep 2018
Fritidshemmen har stora möjligheter att stimulera barns läsning, anser Läsdelegationen. Foto: Pixabay

Läsdelegationen har på uppdrag av regeringen tagit fram förslag på hur barn och unga ska få lika möjligheter att utveckla sin läsförmåga och lust till litteraturen. Flera av åtgärderna tar sikte på fritidshemmet, som enligt Läsdelegationen har en stor potential att stimulera elevers läsning, och att arbeta kompensatoriskt.

Delegationen föreslår att personal i fritidshemmen vidareutbildas, genom Läslyftet eller andra kompetenshöjande insatser. Man vill också se tydligare formuleringar i läroplanen och att Skolverket tar fram stödmaterial med tips på hur man kan jobba med läsning och språkutveckling i fritidshemmet.

Fritidshemmen bör dessutom skapa inbjudande läsmiljöer och använda skolbiblioteken som pedagogisk resurs.

Patrik Simonsen är fritidspedagog på Backaskolan i Lund och jobbar med språkutveckling, bland annat genom högläsning, på fritidstid.

Ser du någon risk för att fritidshemmet genom detta blir mer som skola?

– Att läsa böcker främjar fantasin, så det tror jag inte. Fritids ska ha rekreation och det ger läsning. Jag tror att barn mår bra av läsning.

Hur gör ni för att det inte ska bli som läsning i skolan?

Vi har ett samtal om det vi läst när vi högläser. Det stärker barnen att få prata om sina egna erfarenheter kopplat till läsningen.

ur Lärarförbundets Magasin

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com