Läs senare

Schackmästaren för kunskapen vidare

04 sep 2012

Foto: Istockphoto

Jesper Hall är ansvarig för satsningen Schack i skolan, och 850 svenska lärare har gått schackkurser för honom. Han gissar att cirka 300 skolor har regelbunden schackundervisning, och intresset växer hela tiden.
– Schack är en billig och rolig pedagogisk metod som bland annat tränar koncentrationsförmågan, arbetsminnet och flera olika matematiska moment, säger Jesper Hall.

Han började själv spela schack som sexåring. Han har kommit tvåa och trea i SM och är internationell mästare i schack. Han har tränat svenska juniorlandslaget i schack i nästan tio år och även talanger i Norge, bland dem Magnus Carlsen, rankad världsetta. Jesper Hall sitter i världsschackförbundets kommitté för Chess in the Schools. Jesper Hall var under flera år ansvarig för Schack4an, en nationell tävling för fjärdeklassare. Schack i skolan har vuxit fram som en förlängning av denna.

Han berättar om en utvärdering av ett skolschackprojekt i Halland från 2010, där 20 skolor deltog. Alla 41 pedagoger som undervisade i schack tyckte att det haft positiva sociala effekter på eleverna. 58 procent menade att särskilt matematikämnet gynnades av att eleverna spelat schack, 23 procent menade att alla ämnen gynnats. Pedagogikprofessor Lars Holmstrand, som ledde utvärderingen och som ingår i Referensgruppen för Schack i skolan, lyfter särskilt fram hur schack integrerar elever oavsett kön, etnicitet eller social bakgrund. Han menar att flickor i större utsträckning upptäcker matematik och naturvetenskapliga ämnen, och att barn från mindre studievana hem genom schack kan upptäcka teoretiska ämnen.Att schackspelande förstärker dessa förmågor uppmärksammas även internationellt, till exempel i en EU-rapport från 2011 och i studier från USA och Danmark.

Foto: Claes HallMen finns det någon grund för att schack är bra för att träna barns matematiska förmåga? Det är svårare att bevisa, menar Jesper Hall, men berättar att Bo Johansson, som är docent i pedagogik vid Uppsala universitet,
håller på att sammanställa en studie som tittar mer på just detta.
– Studien har inte publicerats än, men det finns tecken som visar att elever som spelar schack får en bättre uppfattning om den mentala talraden. Jesper Hall menar att man behöver etablera den mentala talraden tidigt, alltså att kunna visualisera var talen sitter på en talrad, och det görs inte alltid i skolan. Schack handlar om att förutsäga drag, och då måste man räkna baklänges, hoppa över tal med mera.
– Det är ett magiskt ögonblick när man tänker: ”Om jag går dit, vad gör den andra då? Hur kommer jag dit – jo, genom att gå dit och sedan dit och dit.” Det är ett fantastiskt sätt att träna den mentala talraden!

Nu hoppas Jesper Hall att schackinstruktion ska bli en fristående kurs på lärarutbildningen vid något lärosäte hösten 2012.
– Uppsala universitet och Malmö högskola har visat intresse, säger Jesper Hall.

Sju roliga schackmatteuppgifter
Varje lösare bör ha ett schackbräde med tillhörande pjäser framför sig.

1. Placera ut den vita damen på det tomma schackbrädet, så att den kan göra så många drag som möjligt.

2. Placera ut den vita damen på det tomma schackbrädet, så att den kan göra så få drag som möjligt.

3. Ta fram åtta vita bönder. Dessa vita bönder är damer. Placera ut damerna så att ingen dam kan slå den andra.

4. Ta fram fem vita bönder. Dessa vita bönder är damer. Placera ut damerna så att de garderar varje fält på schackbrädet. (Damerna behöver inte gardera varandra.)

5. Ta fram den vita kungen, damen, de två tornen, de två löparna och de två springarna. Placera ut pjäserna så att de kan göra så få drag som möjligt.

6. Ta fram den vita kungen, damen, de två tornen, de två löparna och de två springarna. Placera ut pjäserna så att de kan göra så många drag som möjligt.

7. Ta fram den vita kungen, damen, de två tornen, de två löparna och de två springarna. Placera ut pjäserna så att de garderar varje ruta på schackbrädet, inklusive varandra.

 

Facit hittar du här.

Källa: Jesper Hall, Schack i skolan.

ur Lärarförbundets Magasin

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com