Läs senare

Skärpta regler inför vårens nationella prov

Digitala provFör att minska risken för spridning av nationella prov stramar Skolverket upp reglerna. Myndigheten vill också att skolor börjar förbereda sig inför provens digitalisering.

av Ellen Larsson
28 mar 2019
28 mar 2019
Alla skolor ska starta niornas prov samtidigt.
Foto: Istock

Förra året spreds nationella prov i stor omfattning. Nu skärps reglerna kring hanteringen av proven, meddelar Skolverket. Från och med vårterminen 2019 ska alla prov i årskurs 9 påbörjas klockan 9. Dessutom kommer bedömningsanvisningarna för samma årskurs att skickas ut först efter att proven är genomförda. Övriga årskurser får fortfarande bedömningsanvisningar tillsammans med proven, men dessa ska öppnas först när elever har gjort provet.

Skolverket vill också att skolorna börjar förbereda sig för provens digitalisering, en förändring som genomförs först 2022. Myndigheten har redan en lista över den teknik som behövs. En del skolor är redan redo för detta, medan andra behöver göra stora tekniska investeringar.

Skolan ska ha så många datorer, eller surfplattor med externa tangentbord, att alla elever i en årskurs kan genomföra provet vid samma tillfälle. Internet­uppkopplingen måste också klara av att eleverna använder datorerna samtidigt. Dessutom måste det köpas in en säker tjänst för identifika­tion av eleverna, när de loggar in till provet.

De digitala proven kommer att utformas på ett annat sätt än de nuvarande och Skolverket ska därför ta fram stöd i digital kompetens. Förhoppningen med digitaliseringen är att genomförandet och bedömningen blir mer likvärdigt och rättssäkert.

ur Lärarförbundets Magasin

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com