Läs senare

Skolan bättre i storstaden än på landsbygden

Kvalitetsskillnaderna är stora i svensk skola. Särskilt växer klyftorna mellan landsbygden och storstäderna.

16 okt 2019
Foto: Pixabay

Den statliga utredningen Jämlikhet i möjligheter och utfall i den svenska skolan visar att det råder stora skillnader mellan skolor när det gäller elevernas resultat. Till exempel ligger friskolor högt och landsbygdsskolor lägre, trots att forskarna räknat bort eventuella glädjebetyg och inverkan från social bakgrund.

– Vi talar mycket om storstädernas utanförskapsområden, och att skolan skulle ha de största problemen där. Men det kan vi inte riktigt se. Storstädernas skolor har i genomsnitt bättre kvalitet, kanske för att de organiserar verksamheten olika. Skillnaderna mellan huvudmän tyder på att det spelar roll hur man gör, säger Anna Sjögren, forskare vid Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU) och en av rapportförfattarna.

Rapporten visar också att skolor med socioekonomiskt svaga elever ofta har fler lärare per elev, men det är inte de mest erfarna lärarna som jobbar där.

– Man kompenserar, men fyller på med lärare med lägre kompetens. Man talar ofta om att locka lärare till skolor med svaga förutsättningar, men det sker inte över huvud taget, säger Anna Sjögren

En genomgång av lärarlönerna visar att huvudmännen inte betalar extra för att få de mest erfarna lärarna till utsatta skolor. De mest kompetenta lärarna arbetar i stället på skolorna med de bästa förutsättningarna.

ur Lärarförbundets Magasin

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com