Läs senare

Skolor brister i undervisning om källkritik

KällkritikElever i årskurserna 7–9 får inte tillräcklig undervisning i källkritik. Det visar en ny granskning från Skolinspektionen.

12 dec 2018
Helén Ängmo, generaldirektör på Skolinspektionen.
Foto: Frida Rönnholm

– Det är oroande att många elever inte får lära sig hur de ska värdera och ta ställning till information från digitala källor. Särskilt märkbart är det när det gäller bilder och rörlig bild. Där brast hälften av de granskade skolorna i källkritik. Rörliga bilder är en stor del av dagens digitala innehåll som unga tar del av, säger Helén Ängmo, generaldirektör för Skolinspektionen, som gjort en kvalitetsgranskning av 30 skolor i årskurserna 7–9.

Syftet med granskningen var att se om elever får tillräckligt med kunskaper inom källkritik och informationssökning i ämnena svenska och samhällskunskap, något som ingår i kursplanen.

Resultatet visar att eleverna visserligen ofta söker digital information på lektionerna, men inte tränas i att kunna sovra, söka, reflektera och förhålla sig källkritiskt.

– Det innebär bland annat att eleverna får sämre grunder för att fatta informerade beslut. Jag hoppas att vår granskning ska leda till att skolorna nu tar itu med problemet. Det finns mycket stöd om digital under­visning och lektionsplanering på både Skolverket och Statens Medie­råds hemsidor, säger Helén Ängmo.

ur Lärarförbundets Magasin

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com