Läs senare

Skolor snålar med undervisningstiden

Hem- och konsumentkunskap hamnar i botten när skolorna planerar undervisningstiden. Ämnet får nästan 20 procent mindre tid än vad som anges i timplanen.

26 aug 2016
Skolor snålar med undervisningstiden

Totalt sett är det små skillnader mellan hur mycket undervisning skolorna planerar för varje ämne och den tid som finns angivet i timplanen. Men ett ämne utskiljer sig. Det är hem- och konsumentkunskap som har 118 timmar i timplanen men bara ett medianvärde på 95 timmar i planerad undervisningstid.
– Finns det en brist på insikter och förståelse för ämnet ute hos huvudmän och rektorer så är det svårt för lärarna att hävda ämnets position. Vi får ju synpunkter på att lärare vill ha längre utbildningspass och att det förekommer konstiga schemaläggningar, säger Lars-Åke Bäckman, som är undervisningsråd hos Skolverket.

Tidigare utvärderingar som gjorts visar att lärare har svårt att hinna med alla delar som ska ingå i hem- och konsumentkunskap. Kort om tid för olika moment i matlagning stressar också eleverna.

– Det är mycket som ska hinnas med enligt kursplanen. Mot bakgrund av detta är det oroande att ämnet sticker ut med mindre planerad tid, kommenterar Lars-Åke Bäckman.

I realiteten kan det till och med bli ännu färre timmar för ämnet som redan är skolans minsta. Studiedagar, brist på vikarier och andra faktorer kan bidra till mindre undervisning än den som är planerad.

Utvecklingen kan leda till att de praktiska momenten försvinner mer och mer och ersätts av teoretisk undervisning, menar Lars-Åke Bäckman.

– En viktig del att få med är konsumentkunskap. En ny rapport från Konsumentverket visar att ungdomar är utsatta som konsumenter. Så det finns behov av en förstärkt undervisning.

Skolverkets rapport om undervisningstid bygger på den planerade tid som skolenheterna/kommunerna har sänt in för läsåret 2015/16. Idrott och hälsa har ett medianvärde på 519 timmar då tiden för alla årskurser räknas samman. Det är 3,8 procent mer än vad som finns angivet i timplanen för ämnet.

Skolor med kommunal huvudman har totalt sett något mer planerad undervisningstid jämfört med fristående skolor. De fristående skolorna har något mer tid för elevens val.

ur Lärarförbundets Magasin

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com