Ingår i temat
Slipa snacket
Läs senare

Små grupper gav pratglädje

Slipa snacketEn klass sjuor som vägrade prata blev starten på ett nytt arbetssätt för Heddi Bradling, lärare i engelska och svenska.

av Ellen Larsson
11 dec 2018
11 dec 2018
Heddi Bradling fick sina elever att våga tala genom ett nytt arbetssätt.
Foto: Anna Hållams

Det blev knäpptyst i salen, man hade kunnat höra en knappnål falla. Jag ska inte säga att jag fick panik där och då, men så ställd har jag faktiskt aldrig blivit och då har jag ändå jobbat som lärare i 14 år. Jag fick avbryta, det gick inte.

För Heddi Bradling, lärare på Hagabodaskolan i Habo, blev mötet med en klass talskeptiska sjuor på hennes förra arbetsplats Junedalsskolan i Jönköping, upprinnelsen till ett nytt arbetssätt. Hon hade försökt få i gång ett spontant samtal på en lektion i engelska när det blev knäpptyst i den för henne nya klassen. Tröskeln till vardagspratet är ofta särskilt hög i främmande språk, men eleverna i just den där klassen ville inte prata i något ämne. För att få de tysta eleverna att våga tala med varandra började hon jobba strukturerat med samtalsgrupper.

– Jag satte dem i små, fasta grupper. Eleverna fick själva önska kompisar som de kände sig trygga med och de fick prata om ämnen som de kunde väl, exempelvis ett fritidsintresse eller en populär tv-serie.

När eleverna själva fick önska samtalskompisar blev det väldigt tydligt för lärarna vilka elever som inte blev valda i lika hög utsträckning. Den sidoeffekten hade lärarna inte räknat med, men det fick dem att ta itu med den sociala strukturen, vilket hela klassen mådde bättre av över tid.

Heddi Bradling etablerade samtalsgrupperna i sina tre klasser i årskurs sju och sedan följde arbetssättet med eleverna under hela högstadiet. Oftast inleddes engelsklektionerna med en kvarts samtal i grupperna med max fyra personer i varje. Om gruppen blir större än så tystnar alltid någon, konstaterar hon.

– När eleverna blivit bekväma med varandra var det lätt att låta arbetssättet spilla över på fler ämnen. Och metoden visade sig vara lika användbar i svenskan och i min kollegas SO-ämnen.

De mer pratsamma eleverna hade också nytta av strukturen som samtalsgruppen gav.

Ibland styr Heddi Bradling över gruppindelningen, ibland får eleverna önska.
Foto: Anna Hållams

Vardagspratet blev snabbt en mer naturlig del av undervisningen. Regelbundenheten var en del av framgången, tror Heddi Bradling, annars blir de muntliga delarna av ett ämne lätt reducerade till punktinsatser som tal inför helklass.

– Det står inte formulerat någonstans hur stor den där publiken ska vara, det står bara att eleven ska kunna göra muntliga framställningar. Jag tycker att det är viktigare att eleven vågar kommunicera hela tiden än att de talar inför hela klassen ett par gånger.

I sjuan satsade Heddi Bradling mycket tid och kraft på att göra eleverna trygga nog för att våga tala med varandra, men över tid kunde hon ställa högre krav på samtalens innehåll.  I åttan och nian fick eleverna byta samtalspartners oftare och svårare diskussionsämnen som ibland krävde att de argumenterade för sin sak. Hon tycker att det var lyckosamt att de hade möjligheten att följa klasserna under tre år eftersom elevernas progression blev tydlig då.

– Vi såg bland annat hur eleverna gick från att undvika att prata med kompisar som de upplevde som mycket bättre, till att aktivt välja samtalspartners med bättre betyg för att själva utvecklas mer. Det var häftigt att se.

En lika viktig del som att våga tala var att lära eleverna att lyssna aktivt. Så hur är man egentligen publik på ett bra sätt? Att ställa följdfrågor, fylla på när en klasskompis inte hittar orden och att visa engagemang i andras berättelser är det viktigaste, enligt Heddi Bradling.

– Eleven som fick uppgiften att leda samtalet skulle också träna på att bjuda in klasskamraterna. Först fick vi som lärare vara med och styra upp samtalet och visa hur man fördelar ordet, men över tid blev det helt automatiserat. En del grupper i nian hade till och med svårt att sluta prata.

ur Lärarförbundets Magasin

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com