Läs senare

Snart skarpt läge för legg på fritidshem

AKTUELLTMåste jag ansöka om ett nytt legg? Kan jag tvingas undervisa i skolämnen? Vi reder ut frågetecknen kring det nya kravet på legitimation för fritidspedagoger.

av Sara Djurberg
07 dec 2018
07 dec 2018

Från den 1 juli nästa år behöver även fritidspedagoger och lärare i fritidshem ha legitimation för att få undervisa i fritidshemmet. I samband med det har behörighetsreglerna ändrats så att de med en äldre fritidspedagogexamen på högskolenivå ska få rätt till lärarlegitimation.

Men de nya reglerna tycks långt ifrån kristallklara. Såväl Skolverket som Lärarförbundet får många frågor om vad som gäller, och legitimationen diskuteras även i fritidspedagog-grupper på nätet.

Salvador Cerda, teamledare Skolverket

– Vi har sett att man frågar om lärarlyftet, avgifter och behörighet, säger Salvador Cerda, teamledare på Skolverkets handläggningsavdelning.

Hittills har myndigheten däremot inte märkt av någon anstormning av ansökningar. Sedan den 1 augusti, då de med en äldre fritidspedagogutbildning har kunnat börja söka, har cirka 400 ansökningar kommit in. Det är färre än förra året vid den här tiden.

Här är några av de vanligaste frågorna – och svaren – om legitimationen. Källan är Skolverket om inget annan anges.

Jag har en legitimation som grundlärare med inriktning fritidshem med behörighet att undervisa i idrott och musik. Måste jag ansöka om en ny legitimation?
– Nej. Det ska stå i din legitimation att du har behörighet för fritidshem. Om det inte gör det kan det ha blivit fel och du har alltid rätt att begära att Skolverket omprövar sitt beslut.

Kan jag tvingas undervisa i skolämnen när jag får min legitimation?
– Ja. Har du behörighet att undervisa i ett ämne kan din rektor kräva att du gör det, det är precis som för andra lärare (Källa: Lärarförbundet).

Varför kostar legitimationen 1 500 kronor för mig som har examen efter 2011?
– Enligt behörighetsförordningen från 2011 ska legitimationen vara självfinansierad, därav avgiften. De som har en behörighetsgivande examen från innan 2011 undantas från avgiften och behöver alltså inte betala för sin legitimation.

Kan jag kräva att min arbetsgivare betalar för legitimationen?
– Nej, men vissa kommuner har valt att betala för sina anställdas legitimationer.

Jag har en fritidspedagogexamen utan ämnen. Kan jag söka kurser inom lärarlyftet när jag fått min legitimation?
– Ja, du kan söka kurser inom lärarlyftet som är avsedda för fritidspedagoger, det vill säga i praktisk-estetiska ämnen.

Vad händer om jag inte har min legitimation på plats den 1 juli 2019?
– Det är rektorns ansvar att det finns legitimerade fritidspedagoger. Tillsynen sköts av Skolinspektionen. Om du inte har legitimation kan du inte bli fastanställd som fritidspedagog, enligt skollagen. Kommuner kan däremot ge tidsbegränsade anställningar till olegitimerade fritidspedagoger.

ur Lärarförbundets Magasin

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com