Läs senare

Snuvad på tjänst

DilemmatLäraren anser sig vara bättre meriterad än den kollega som blev förstelärare. Lärarförbundets utredare Patrik Ribe svarar på hans fråga.

26 okt 2018
Illustration: Istock

Min rektor utsåg sin bästa kompis till förstelärare, men jag tror mig vara bättre meriterad. Vad kan jag göra?
/Magnus

Svar: Först och främst bör du titta på vilka kriterier man har använt vid tillsättningen. Det framgår ofta av annonsen. Kontakta i annat fall den som har hållit i rekryteringen. Det är viktigt att kriterierna är tydliga och att rekryteringsprocessen är transparent. Tänk dock på att det inte alltid är formella meriter som avgör vem som anses bäst lämpad för en tjänst.

Förstelärare ska enligt förordningen om karriärtjänster formellt uppfylla fyra villkor. Läraren ska bland annat ha legitimation och uppvisa fyra års väl vitsordat undervisningsarbete. Därutöver kan arbetsgivaren ställa fler krav. De handlar ofta om att läraren har erfarenheter eller meriter som anses nödvändiga för vissa arbetsuppgifter. Arbetsgivaren avgör hur rekryteringen går till och vilka arbetsuppgifter försteläraren ska ha.

Om du, efter att ha bildat dig en uppfattning om vilka krav som har ställts och hur rekryteringen har gått till, fortfarande upplever att tjänsten har tillsatts på oklara grunder bör du tala med din arbetsgivare. Om oklarheter kvarstår kan du i nästa skede vända dig till ditt lokala fackliga ombud. Ombudet kommer att ge dig vägledning och vid behov hänvisa dig vidare.

ur Lärarförbundets Magasin

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com