Läs senare

SO-läraren som går i takt med tiden

LektionslyftetHur har synen på prostitution förändrats? Varför könsstympas kvinnor? När Anna Adrian undervisar i historia, religion och samhällskunskap kommer frågorna om sex och samlevnad upp naturligt.

05 sep 2019
Anna Adrian använder sällan böcker när hon undervisar i sex och samlevnad.
Foto: Oskar Omne

Sex och samlevnad brukar ofta kopplas till ämnet biologi, fast undervisningen numera är ämnesintegrerad. I Anna Adrians klassrum på Hökarängsskolan i Stockholm genomsyras SO-lektionerna av diskussioner om relationer, kön, jämställdhet och normer.

– I grunden handlar samlevnad om relationer mellan människor, hur vi beter oss mot varandra i samhället. Det går in i alla mina ämnen.

Anna Adrian introducerar frågorna i årskurs sju genom ett undervisningspass om lag och rätt. Där går hon igenom vilka lagar och regler som gäller. Det kan vara alltifrån lagstiftning mot våld och sexköp till samtyckeslag. Syftet är att ge sjuorna, som kommer från olika skolor, en gemensam grund att utgå ifrån.

– I år fick eleverna göra ett grupparbete om diskrimineringsgrunder och mänskliga rättigheter. De valde vilken mänsklig rättighet de tyckte var viktigast och fick sedan tillverka planscher med citat av kända personer som lyft frågorna, säger Anna Adrian.

I arbetet använde sjuorna sig av material från myndigheten Forum för levande historia, som har en webbsida med alltifrån filmer, historiskt källmaterial och webbföreläsningar. Slutredovisningen skedde muntligt.

SO-läraren Anna Adrian försöker vara öppen för elevernas frågor under sex- och samlevnads passen: ”Det handlar om att ha en öppen dialog.”
Foto: Oskar Omne

Anna Adrian använder sällan läroböcker, eftersom hon inte alltid tycker att de hänger med i utvecklingen. Hon hittar i stället andra källor: aktuella nyhetsartiklar, material från organisationer som RFSU och RFSL eller filmer från UR Play.

– I religionen har vi utgått ifrån aktuella nyheter. Vi har pratat om hbtq-frågor och hur synen på samkönade relationer skiljer sig åt i världen. Det är ett spännande diskussionsfält mellan religion, politik och mänskliga rättigheter. Dessutom är det lätt att hitta artiklar, eftersom det tas nya lagar i olika länder hela tiden.

På Hökarängsskolan finns ett övergripande tänk när det gäller sex och samlevnad, och det gäller inte bara lektionsundervisningen. Skolan anordnar varje år en temavecka med fokus på samlevnad för eleverna. Där tar man bland annat upp identitet och normer, kärlek, sex och relationer. De har även värdegrundsdagar där man exempelvis diskuterar diskrimineringsfrågor.

I Anna Adrians klassrum kan ett pass i historia inledas med undervisning om Mesopotamien, landet vid Eufrat och Tigris – som ofta ses som civilisationens vagga. Det kan sedan mynna ut i hur jämställdheten såg ut där på slätterna för 5 000 år sedan.

– Hur levde män, kvinnor och barn tillsammans? Varför var könsrollerna mer traditionella där, jämfört med grekiska Sparta där kvinnorna var friare? När det gäller historia blir det naturligt att undersöka och diskutera hur det såg ut förr.

Under lektionerna försöker hon ha en öppenhet för elevernas funderingar och inte undvika komplicerade frågor. Många ämnen, som exempelvis metoo och vilka oskrivna regler som gäller på sociala medier, väcker stort engagemang.

– Jag försöker ofta ha en öppenhet och lyssna på eleverna. De har många tankar kring dessa ämnen, säger Anna Adrian.

Anna Adrian tipsar

Fem sätt att jobba med sex och samlevnad i SO:

  • Utgå ifrån aktuella samhällsfrågor, nyheter och debatt i undervisningen.
  • Var inte rädd för de svåra frågorna, som exempelvis hedersrelaterat våld. Ett tips är att börja med vad som är förbjudet enligt lag i Sverige.
  • Hitta annat undervisnings­material än läroböckerna. RFSU, RFSL och UMO har mycket material, exempelvis korta filmer eller lektionsupplägg.
  • Använd frågelådan. Låt eleverna skriva ned sina frågor anonymt efter ett teoripass. Utifrån lapparnas innehåll kan du sedan bygga ett nytt lektions­upplägg.
  • Samarbeta med lärare inom andra ämnes­områden. Att arbeta ämne­s­övergripande gör det roligare och frågorna blir mer förståeliga för eleverna.

ur Lärarförbundets Magasin

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com