Läs senare

Speciallärare hela skoldagen

Elisabeth Claesson, speciallärare, arbetar även på fritidshemmet. En insats som gett mycket positiv respons.
– Vi måste hjälpa de här barnen hela dagen, säger hon.

25 jan 2015

Foto: Christel Lind
Elisabeth Claesson arbetar som speciallärare på Mellbystrandsskolan i Laholm och har förlagt några av sina timmar på eftermiddagen. På tisdagar och torsdagar finns hon en längre stund på fritidshemmet och finns tillgänglig för samma barn som hon hjälper under första delen av skoldagen.
– På det sättet får vi ett synligt men ändå osynligt skyddsnät för barn som behöver det.

Med osynligt menar hon att hennes närvaro på fritidshemmet inte får handla om att ”nu kommer specialläraren”. I stället finns hon där bland barnen, sitter med dem som behöver hjälp med läxorna, följer upp sådant som har hänt under lektionstid. Men ingen behöver känna sig utpekad, alla kan komma till henne. Hon finns i fritidshemsverksamheten på de villkor som råder där.

– Jag jobbar jättebra ihop med fritidspedagogerna, jag tycker de ofta har en väldigt sund människosyn och mycket kompetens. Jag har lärt mig mycket av dem.

Det Elisabeth Claesson gör är unikt. När hon gick till rektor med förslaget att även arbeta på fritidshemmet, blev responsen positiv. Det var något som rektorn bara inte har sett som en möjlighet tidigare. Skola och fritids är separerade från varandra, som två olika världar, berättar Elisabeth Claesson:

– Fritidspedagoger går in under skoltid, och arbetar i klassrummet, men aldrig tvärtom. Lärarna släpper barnen helt och hållet efter att lektionerna är slut. Det är sorgligt. De skulle kunna ha mycket större utbyte av varandra.

Där ser hon sin roll, att vara en bro mellan de båda verksamheterna och stöd för de barn som behöver det.

– Det kan behövas någon av min sort som glider emellan, som länk för att få till samarbetet.

Arbetssättet är följden av en rad lyckliga omständigheter. När Elisabeth Claesson började på Mellbystrandsskolan, fick hon arbetsplatsen bredvid en kollega som är utvecklingsledare på fritidshemmet. Hon hörde snacket fritidspedagogerna emellan och det var lätt att etablera kontakt. Hennes inställning är att alla gränser, både i organisation och mellan yrkesgrupper, måste suddas ut, för barnets bästa.

– Vi kan inte sätta oss på höga hästar, utan måste ha fokus på barnen, deras behov, och att de blir sedda hela dagen. Då kan man inte vika sig för hur organisationen ser ut.

Föräldrar skickar barnen till en verksamhet, och även personal på skolan måste betrakta hela skoldagen som en enhet, menar Elisabeth Claesson. Att låta barn som behöver stöd vara utan det på eftermiddagen, kan leda till negativ påverkan på både inlärning och det sociala samspelet kring barnet.

– Jag ser barn som kommer till skolan och har ont i magen. Det kan handla om att de är osäkra kring vad som kommer hända på fritids på eftermiddagen. Ligger det som en stressfaktor under hela dagen blir det ju en negativ spiral väldigt fort.

Elisabeth Claesson är inte förvånad över att fritidspedagoger hellre vill ha fler av sin egen yrkeskategori på fritidshemmet, i stället för fler specialpedagoger. Hon har själv arbetat i många år som specialpedagog i andra verksamheter. I hennes nya roll, som speciallärare, är det lättare att bli accepterad, menar hon.

– Specialpedagoger ses ofta som de som talar om hur det ska vara, medan vi speciallärare gör jobbet. Det ger ett större förtroende i samarbetet med till exempel fritidspedagoger.

Elisabeth Claesson tror att fler skolor skulle ha nytta av att följa samma modell och låta speciallärare även jobba på fritidshemmet. Hon har fått mycket positiv respons från föräldrar till barn som behöver stöd, vilket peppar henne i det fortsatta arbetet.

– Jag ser att det jag gjort har betytt något och gett effekt. Man kan inte förändra allt på en gång, men kanske göra lite i taget.

Fråga: Finns det en/flera special­pedagoger på din skola som har ett ansvar även för fritidshemmen?

Från tidningen Fritidspedagogiks enkät som har besvarats av 2 766 fritids­pedagoger och lärare i fritidshem som är medlemmar i Lärarförbundet och arbetar i grundskolan. Svarsfrekvensen är 30 procent.
Se fler svar från enkäten.

ur Lärarförbundets Magasin