Läs senare

Språngbräda för fortsatta diskussioner

BöckerEn ny antologi om genus och estetiska ämnen bjuder på givande ämnesdidaktiska diskussioner, anser recensenten Simon Ceder. Han hade
ändå önskat att boken tagit upp flera olika teoretiska perspektiv.

26 okt 2018
Illustration: Istock

Estetiska ämnen och genus

Eva Skåreus (red.)

Gleerups

Så håller jag ännu en bok om genus och utbildning i min hand. Sverige är förmodligen det land som har störst fokus på genus i skolforskningen, med en tyngdpunkt på normkritiska perspektiv de senaste åren. I denna nyutkomna antologi har Eva Skåreus sammanställt texter från bild, dans, musik och slöjd och valt att fokusera på frågan om genus.

Jag antar att det är för att genus anses vara särskilt centralt i just de estetiska ämnena, men jag hade ändå velat läsa en diskussion om valet och forskarnas förhållningssätt till andra teoretiska perspektiv.

Mest givande är ändå det sammanfattande kapitlet – så mycket mer än bara en sammanfattning!

Bokens första halva presenterar respektive ämnes historia sett genom ett genusperspektiv. Den bild som framställs med undervisnings­exempel och läroplanscitat är minst sagt påträngande: patriarkat och diskriminerande strukturer har alltid genomsyrat de estetiska ämnena med begränsande könsroller som resultat.

Eva Skåreus (red.) är docent i pedagogiskt arbete med inriktning mot bild vid institutionen för estetiska ämnen, Umeå universitet.

När lärare eller forskare arbetar med genus finns alltid risken att  normer reproduceras i stället för att utmanas. Antologins andra halva hanterar denna risk väl genom givande ämnesdidaktiska diskussioner.

Stina Wikberg diskuterar med hjälp av begreppet ”frihetens paradox” att möjligheten för elever att uttrycka sig bortom existerande könsstereotyper framträder i mer styrda uppgifter, det vill säga när friheten är begränsad. Anna Lindqvist visar hur förändring uppstår genom ett utvecklingsarbete där danspedagoger och förskollärare använder ett könsneutralt förhållningssätt till rörelser baserade på känslor och rummet.

Mest givande är ändå det sammanfattande kapitlet – så mycket mer än bara en sammanfattning! Här ges konkreta riktlinjer och bra tips på undervisning och organisering av utbildning. Detta kapitel känns som en språngbräda inför fortsatt arbete, förhoppningsvis med än mer ämnesdidaktiska diskussioner.

ur Lärarförbundets Magasin

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com