Läs senare

Stöd för nya planer

Aktuellt / Lgr 11. Nu erbjuder Skolverket diskussionsunderlag till nya kursplaner och kunskapskrav. Däremot kommer kommentarmaterialet att dröja ytterligare.

13 maj 2011
Stöd för nya planer
Illustration: Eva Lindström

Den första juli ska Lgr 11, läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet börja tillämpas tillsammans med kursplaner och kunskapskrav i respektive ämnen.
Vid införandet av de nya författningarna ger Skolverket stöd genom ett allmänt råd till kursplanerna och kunskapskraven. I det ska finnas generella rekommendationer om hur författningarna kan eller bör tillämpas och det beräknas vara klart i augusti 2011.

Nyligen publicerades på Skolverkets hemsida diskussionsunderlag till kursplanerna i idrott och hälsa respektive hem- och konsumentkunskap. Det ska ge lärare stöd i läsandet och användandet och meningen är att man tillsammans i arbetslaget eller på skolan ska diskutera kursplaner och kunskapskrav.

I underlaget finns ett antal frågeställning som rör kursplanernas syfte, centrala innehåll och kunskapskrav, läroplanens övergripande mål och deras relation till kursplanen i ämnet.

Diskussionsunderlaget finns endast som pdf-filer på Skolverkets hemsida och går inte att beställa i tryckt format.

Till varje enskild kursplan har Skolverket tagit fram kommentarmaterial. Detta ska ge lärare en förståelse för de urval och ställningstagande som ligger bakom texterna i kursplanerna. Genom det ska bakomliggande resonemang göras synliga och det ska även visa på relationer mellan kursplan och läroplan. Diskussionsunderlagen och kommentarmaterialen är menade att komplettera varandra.

Skolverkets Lars-Åke Bäckman, ansvarig för kursplanerna i både idrott och hälsa och hem- och konsumentkunskap, uppger att kommentarmaterialet för de båda ämnena är färdigskrivet. Däremot är de tryckta utskicken till skolorna försenade, på grund av stora upplagor då det gäller tryckning, packning och distribution.

I början av juni kommer Lgr 11 i tryckt form ut till skolorna tillsammans med kommentarmaterial till kursplaner i bild, engelska, geografi, historia, moderna språk, musik, religionskunskap, samhällskunskap, slöjd, svenska, svenska som andraspråk och teknik.

Först någon gång i höst kommer kommentarmaterialen, i tryckt form, till kursplanerna i hem- och konsumentkunskap och idrott och hälsa, tillsammans med de i biologi, kemi, fysik, matematik, modersmål, teckenspråk för hörande och samiska.

Lars-Åke Bäckman har dock förhoppningen om att kommentarmaterialet kommer att publiceras på Skolverkets webbplats någon gång innan sommaren. 

ur Lärarförbundets Magasin

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com