Ingår i temat
Skolans val
Läs senare

Stora skillnader när elever röstar

På en del skolor röstade nära hälften på Sverigedemokraterna. På andra skolor fick de nästan inga röster alls. Alfa har pratat med rektorer på två gymnasieskolor som sticker ut.

29 okt 2010

Stefan Hagström, gymnasiechef på Bäckadals­gymnasiet i Jönköping, där SD fick drygt 45 procent.

Vad beror det på att så många röstade på SD?
– Vi har många yrkesförberedande program och SD har generellt haft en stark medvind på yrkesgymnasierna, har jag läst i medierna. På skolkonferensen när vi analyserade resultatet sa flera elever att många inte tog skolvalet seriöst. Jag tror inte resultatet återspeglar de åsikter som finns på skolan generellt.

Hur har ni lyckats med ert demokratiska uppdrag med tanke på resultatet?
– Vi har lyckats väldigt bra, eftersom 82 procent av eleverna röstade. Hur de röstade kan vi inte lägga oss i. Jag ser skolvalet som ett moment i demokratiarbetets helhet.

Hur ska Sverigedemokraterna hanteras nu när de sitter i riksdagen?
– Politiska partier måste våga ta debatten med SD. Skolan ska jobba vidare med värdegrunden, demokratiuppdraget och fortsätta värna om allas lika värde.

 

Heléne Lagerquist, rektor på Katedralskolan i Uppsala, där SD fick 3,5 procent av rösterna.

Varför var det så få som röstade på SD?
– Det är en intellektuell miljö med medvetna lärare och elever. Våra elever är vana vid att gå på djupet med komplicerade frågor.

Menar du att era elever är smartare?
– Nej, men uttrycken duktiga elever och en intellektuell miljö används för sällan. Jag tror att analyserande och argumenterande elever lättare kan se baksidorna med det här partiet.

Hur ska Sverigedemokraterna hanteras nu när de sitter i riksdagen?
– Tidigare har vi ställt frågan om de ska vara med eller inte. Nu går inte det längre. Men skolans politiska uppdrag är att värna om demokratin och vara mån om skolans värdegrund. Man ska läsa alla partiprogram och ha en kritisk hållning.

I Jönköping röstade 5,54 procent av väljarna på Sverigedemokraterna i riksdagsvalet. I Uppsala var andelen 3,84 procent.

Vad vill SD göra med skolan?

  • Avskaffa modersmålsundervisningen. All undervisning ska ske på svenska, förutom under språklektionerna.
  • Införa undervisning i lokal dialekt och folkmål i svenskundervisningen, alternativt som tillvalsämne.
  • Ta bort genuspedagogik i förskolan.
  • Ta bort muslimska lov­dagar och skolmat som är anpassad efter muslimska traditioner.
  • Öka antalet lektionstim­mar i svensk historia väsentligt.
  • Basera skolan på en svensk värdegrund.
  • Få in fler kuratorer och skolsköterskor i skolan. Partiet tycker att lärarna ägnar för mycket arbetstid åt sådant som inte går ut på att förmedla kunskap.
  • Införa förbud mot heltäckande slöja.
  • Återförstatliga skolan.

Källa: Sverigedemokraterna.

ur Lärarförbundets Magasin