Läs senare

Stress över otillräcklighet

21 maj 2018

Många lärare känner frustration och otillräcklighet i arbetet med att inkludera elever med beteendeproblem. De ägnar mycket tid åt att försöka fostra, på bekostnad av undervisningen. Resultatet blir att både eleverna själva och deras klasskompisar blir lidande. Detta visar en avhandling från Mittuniversitetet. Den omfattar fokusgruppsintervjuer med ett 40-tal lärare i årskurs 4–6 vid sex olika skolor i Sverige, samt ett 15-tal studier kring skolan och inkludering av elever i olika behov av särskilt stöd från 15 olika länder.

– En viktig faktor för en fungerande inkludering är rätt resurser och stöd, som mindre klasser, fler pedagoger, anpassade skolsalar och reflektion och samarbete, säger Ulrika Gidlund som har skrivit avhandlingen.

 

Discourses of Including Students with Emotional and Behavioural Difficulties (EBD) in Swedish Mainstream Schools

Ulrika Gidlund

Mittuniversitetet

ur Lärarförbundets Magasin