Läs senare

Svår bok om svårt ämne

19 aug 2014

Det r var krångligt – på riktigt. Det krävdes en tredje runda av det inledande kapitlet för att få en god bild av vad det handlade om. Att möta all ny terminologi kräver en hel del tankearbete. I vissa fall är det rätt tilltalande, men för det mesta behövde jag läsa om det.

Boken, som är en antologi, är uppdelad i elva olika delar där forskare presenterar sin forskning. Den är uppdelad i tre större avdelningar: Naturvetenskaplig modellering för begreppsbildning, Metaforer i naturvetenskapligt språk och Egna presentationer av naturfenomen som belyser olika sätt att använda sig av modeller, metaforer och analogier. Artiklarna ska tydliggöra och ge en bild av den rätt abstrakta naturvetenskap vi lever i, framför allt genom att förklara den molekylära världen och begreppet energi.

Det inledande kapitlet definierar begreppen modeller, analogier och metaforer och deras likheter och skillnader. Författarna har skapat en förklaringsmodell och använder begreppet ”källdomän” för att närma sig det faktiska fenomenet ”måldomänen”. Det handlar om att förklara saker vi inte kan uppleva med våra sinnen utan kräver andra sätt för att ge insikt och kunskap.

I kapitlet Att konkretisera det abstrakta: Förstå och undervisa om entropi och temperatur presenteras hur man kan använda sig av en ”pengamodell” för att beskriva hur det fungerar. Modellen är verkligen konkret – pengarna byter ägare – och man får en god bild genom den. Modellen omgärdas dock av avancerade matematiska förklaringar som gör det svårt att få ihop helheten.

Ett mer lättillgängligt kapitel är Mari Stadig Degermans som handlar hur man kan förstå molekylära processer i cellen. I inledningen skriver hon om så kallade föreställnings­scheman: ”Dessa föreställnings­scheman bygger alltid på den upplevda erfarenhet vi som människor bär med oss. Föreställningsschemana fungerar som byggklossar som bygger upp kognitiva mönster i förståelsen av begreppsliga metaforer”.

Det handlar om att vi genom våra erfarenheter och upplevelser skapar en bild av hur det fungerar på abstrakt nivå. Även om också hon använder sig av akademiska begrepp inom ett rätt avancerat område så får hon fram budskapet väl eftersom texten är tydlig.

Boken belyser olika sätt att använda sig av modeller, analogier och metaforer, både styrkor och eventuella missförstånd – dock på en lite för avancerad nivå. Den vänder sig främst till lärare i grundskolans senare del, gymnasiet och lärar­studenter. Men då sex av tio kapitel handlar om ”studier” av studenter och endast en tar upp grundskolan blir avståndet stort för den grundskollärare som vill omsätta innehållet i praktiken. Reflektionsfrågorna i slutet på kapitlen gör det inte lättare, eftersom frågeställningarna bygger på att man förstått allt i detalj. Boken passar bättre på högskolan och för blivande lärare.

Modeller, analogier och metaforer i naturvetenskaplig undervisning
Fredrik Jeppsson och Jesper Haglund (red)
Studentlitteratur

ur Lärarförbundets Magasin

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com