Läs senare

Svårt begrepp blir tydligare

BöckerAldrig har literacy varit en så stor del av barns och ungas vardagsliv som nu. Det hävdar Marte Blikstad-Balas, forskare och lärare vid lärarutbildningen i Oslo, och författare till boken Literacy i skolan.

26 okt 2018

Literacy i skolan

Marte Blikstad-Balas

Studentlitteratur

De senaste åren har fokus i skolan förflyttats från att bara språklärare är de som lär ut språk, till att alla lärare måste arbeta med att utveckla elevernas språk. Detta har nog att göra med precis det som Blikstad-Balas säger, att literacy är en stor del av elevers liv. Skolan behöver förhålla sig till det nya textsamhället för att kunna möta alla elever i deras olika förkunskaper kring språk och för att utveckla deras literacy. Det är just detta som denna bok handlar om.

Inledningsvis får vi läsare veta mer om vad literacy är. Literacy är ett komplext begrepp som handlar om att läsa och skriva, men som i dag innefattar så mycket mer i och med användandet av digitala medier – bilder, symboler, muntlig kommunikation. Det är fortfarande svårt att helt förstå begreppet efter att ha läst denna bok. En sak är dock tydlig, literacykunskaper fordras av oss människor för att kunna delta i samhället.

Marte Blikstad-Balas undervisar norska lärarstudenter.
Foto: UV/UiO

Ett avsnitt handlar om literacy i den digitaliserade vardagen. Den delen av boken känns extra relevant med tanke på att skolan just nu håller på att ändra kurs från traditionella läromedel till digitala verktyg för lärande. Det är nog flera med mig som ställer sig frågor som hur detta påverkar elevers läsning. Men med de inledande orden, så låter författaren oss veta att det inte är där vi ska lägga vår energi.

Enligt Blikstad-Balas ska skolan i stället fokusera på att utveckla elevernas språk genom att låta dem möta många olika slags texter, i olika sammanhang, på ett meningsfullt sätt och med en kritisk blick.

Hur du kan arbeta med literacy i ditt klassrum handlar den sista delen om. Där finns exempel på några stödmallar, hur du kan arbeta med en ordbank och hur du kan jobba med begrepp genom ett så kallat Frayer­diagram. Författaren visar också hur skolans regler kan bli en barock­psalm, när du arbetar med elevernas språk genom genrearbete.

Boken är läsvärd. Den börjar med ett språng i aktuell forskning och avslutas med att landa i klassrummet.

ur Lärarförbundets Magasin

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com