Läs senare

Ta genvägen över tomaterna

av Karin Södergren
06 Mar 2018
06 Mar 2018

Är en konventionellt odlad tomat bättre än en ekologisk? En till synes enkel fråga. Men med många natur- och samhällsvetenskapliga förgreningar som skulle kunna behöva åtskilliga lektioner för att besvaras. Och svaret skulle förstås bli: det beror på från vilket håll man tittar. Från bondens, konsumentens eller sillgrisslans? Eller framtida generationers?

Min kemilärare på högstadiet vände sig alltid till de elever som satt längst fram. Själv satt jag längst bak och klottrade krumelurer i mitt block och drömde mig bort.

Några år senare blev jag enga­gerad i miljöfrågor. Jag ville verkligen förstå hur ett kärnkraftverk fungerade och vad uran var. Och radioaktivitet och becquerel. Jag förbannade mina drömska högstadieår och började plugga på egen hand.

Tänk om min kemilärare hade läst Ulrika Bossérs forskning som presenteras på sidan 20 i denna tidning. Då hade han förstått vikten av att knyta ihop formlerna med något aktuellt och spännande. Alla i klassen hade kanske inte jublat, men jag hade förmodligen spetsat öronen oftare.

I nästan varje nummer av Origo de senaste åren har vi haft minst en artikel som handlar om att väcka elevernas intresse genom att ta vägen via vardagens eller omvärldens frågor. Det som låter så självklart behöver ändå upprepas.

Kanske beror det på att den som är kunnig och fått fördjupa sig i ett ämne lätt glömmer att alla andra inte har samma intresse per automatik? Eller att ämnets tradition förblindar och skapar ett glapp mellan experten och den nivå de flesta elever befinner sig på?

Då är det tur att det finns mat. En mer lättsmält ingång till kemin är svår att komma på. God läsning!

ur Lärarförbundets Magasin