Ingår i temat
Tid
Läs senare

Ta hjälp av facket för att få tid till planering

TidTa hjälp av facket lokalt, visa rektor kapitlet om fritidshem – och använd utnötningsmetoden för att få till bra planeringstid.

av Annika Dzedina
06 feb 2018
06 feb 2018

Lärarförbundet arbetar för att lärare i fritidshem ska få mer planeringstid för sitt arbete, men ett centralt avtal tror man inte går att få till.

Det här pedagogiska uppdraget har jag, så jag måste få tid att klara det

Lärarförbundet tog förra året fram broschyren Pedagogisk utvecklingstid för lärare i fritidshem, för att underlätta för dem som behöver stöd i sin argumentation med rektor. I vår ska förbundet ta fram en broschyr med goda exempel på kommuner som har lyckats bra. Line Isaksson, fritidspedagog och ledamot i Lärarförbundets förbundsstyrelse, nämner till exempel Härryda och Göteborg.

Förbundet uppvaktar också politiker på riksnivå för att tala om vikten av mindre elevgrupper och mer planerings­tid i landets fritidshem. Samtidigt måste det ske lokalt arbete både på skolan och via facket, menar Line Isaksson.

När man ska prata med sin chef är det viktigt att visa exakt vad planeringstiden ska användas till och att den ska rymma både för- och efterarbete, egen planeringstid och med arbetslaget.

Undervisar man i ett skolämne ska man också ha planeringstid för det

– Undervisar man i ett skolämne ska man också ha planeringstid för det, säger Line Isaksson.

Hon arbetar i Nässjö kommun där de har åtta timmars planeringstid samt en timme per lektion om man undervisar i ett skolämne.

– Förutsättningarna ser så olika ut och behoven måste anpassas efter det, säger hon.

Det har blivit ännu viktigare i och med det tydligare uppdraget för lärare i fritidshem, det är bra att säga det till rektorn. ”Det här pedagogiska uppdraget har jag, så jag måste få tid att klara av det”, menar Line Isaksson.

Hon tror att det kan vara enkelt att tänka att någon annan får sköta snacket med rektor, eller att facket centralt kan lösa det. Men det är inte rätt väg att gå, arbets­givarorganisationen har inte visat något intresse för den dialogen, enligt Line Isaksson.

– Det är lokalt fackligt arbete som lönar sig i längden. Är man ensam på skolan eller till och med i kommunen får man ta hjälp av facket lokalt eller regionalt och använda sig av utnötningsmetoden.

ur Lärarförbundets Magasin

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com