Läs senare

Tänk som en matematiker

BöckerDelen med mini­lektioner är bäst, skriver matematik­läraren Anna Persson i sin recension av en ny bok. Hon hittar många konkreta tips att testa i den egna undervisningen.

26 okt 2018
Tänk som en matematiker
Catherine Twomey Fosnot är en av författarna bakom boken Unga matematiker i arbete. Foto: privat

Unga matematiker i arbete. Taluppfattning och de fyra räknesätten

Catherine Twomey Fosnot och Maarten Dolk

Studentlitteratur

Hur kan vi matematik­lärare utveckla synen på oss själva som matematiker för att förändra bilden av vad som ska ske i klassrummet? Det är huvudfrågan i Unga matematiker i arbete, som har som fokus att få elever att resonera och reflektera över ämnet.

Boken vänder sig framför allt till lärare som jobbar med elever i åldrarna sex till elva år, men även lärare som arbetar med äldre elever kan ha nytta av den eftersom den behandlar områden som många i de senare skolåren har svårt med.

Den röda tråden är tydlig. Boken inleds med hur man som lärare ska bygga upp elevernas matematiska resa: ”Det är inte vår uppgift som lärare att bestämma vilka vägar eleverna ska ta. Ofta händer det, till vår stora förvåning, att elever använder en väg vi själva inte förutsett. Då utmanas vi att förstå hur eleven tänker.”

Catherine Twomey Fosnot är en av författarna bakom boken Unga matematiker i arbete.
Foto: privat

Efter inledningen följer kapitel som behandlar bland annat taluppfattning, platsvärde, de fyra räkne­sätten och bedömning. Varje kapitel har fullt med exempel på uppgifter och resonemang som lärare och elever har fört kring uppgifterna. Även forskarnas slutsatser vävs in på ett naturligt sätt i texten, vilket bidrar till att  skapa ett sammanhang.

Själv gillar jag delen med mini­lektioner bäst. Här hittade jag många konkreta tips att testa i min egen praktik. Avsnittet sammanfattar också, på ett bra sätt, hur man kan förändra det som sker i klassrummet under en lektion genom att lyfta och lägga fokus på diskussionerna.

Boken är lättläst och full med tydliga illustrationer. Den kan med stor behållning läsas som egen fortbildning eller tillsammans i arbetslaget.

ur Lärarförbundets Magasin

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com