Läs senare

Tecken öppnar begreppsvärld

AktuelltGenom gester, symboler och bilder kan lärare göra de naturvetenskapliga begreppen begripliga för andraspråkselever. Det visar en ny forskningsöversikt.

av Ellen Larsson
31 jan 2019
31 jan 2019
Foto: Istockphoto

Flerspråkiga elever pendlar inte bara mellan sitt modersmål och sitt andraspråk i klassrummet, de behöver också hantera skillnaderna mellan vardagsspråk, skolspråk och ämnesspråk. De naturvetenskapliga ämnesspråken, som är både abstrakta och begreppsrika, är ofta särskilt svåra att lära sig. Därför har Skolforskningsinstitutet tagit fram en forskningsöversikt som stöd för lärares språk- och kunskapsutvecklande undervisning i de naturvetenskapliga ämnena.

I översikten hittar lärare som undervisar i flerspråkiga klassrum konkreta exempel på hur man kan använda sig av alltifrån elevernas förstaspråk och vardagserfarenheter till gester, symboler och bilder för att underlätta undervisning och språk­inlärning. I rapporten finns också exempel på hur samtal och diskussioner bäst organiseras så att andraspråkselever vågar ta plats.

Studierna som ingår i översikten omfattar elever på högstadiet och i gymnasieskolan, men resultatet är relevant även för yngre elever. Rapporten finns på www.skolfi.se

ur Lärarförbundets Magasin

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com