Läs senare

Teknik finns överallt

28 maj 2009

Jag har teknik i min lärarutbildning och jag tycker att ämnet är roligt. Trots mina goda förutsättningar är det ändå lätt att teknikämnet ”försvinner” bland nationella prov, individuella utvecklingsplaner, elevvårdskonferenser, vikingatiden och multiplikationstabeller. Som lärare är jag inte bortskämd med att få sitta och resonera om pedagogiska frågor, därför var jag glad över för­månen att delta i två nationella teknikseminarier som anordnades av CETIS (Centrum för tekniken i skolan). Syftet var att diskutera innehållet i den nya kursplan som ska träda i kraft år 2011. Vi hade många intressanta och givande diskussioner.

På det första seminariet arbetade vi med frågan: Med vilket syfte ska teknikämnet hävdas i den kommande läroplanen och varför?

Mitt svar är att eleverna behöver grundläggande teknisk kunskap för att rustas både som samhällsmedborgare och för att de ska kunna hantera vardagen. Ämnet ska göra eleverna medvetna om den snabba tekniska utvecklingen och att tekniken utvecklas utifrån människans behov. De ska också bli medvetna om hur tekniken förändrar, förbättrar och försämrar. Vad blir konsekvenserna av de tekniska val jag gör dagligen? Hur påverkas miljön? Hur påverkas ekonomin?

Att integrera teknik med andra ämnen är ett sätt att höja ämnets status. Det är viktigt att ämnet är verklighetsanknutet och insatt i ett sammanhang. Man kan alltid utgå ifrån att ett arbetsområde i teknik når åtskilliga mål i andra ämnen. Ämnet hjälper eleverna att kritiskt granska, förstå sammanhang, lösa problem och kommunicera.

Vi behöver fler elever som söker till de tekniska utbildningarna. Grundskolan har en angelägen uppgift att få eleverna intresserade av teknik. Undervisningen ser väldigt olika ut i vårt avlånga land och är beroende av lärarkompetens, tillgång på material och lokaler samt den enskilda skolans satsning på teknik. Antalet timmar varierar från skola till skola. Vissa skolor har ämnet inbakat i NO-blocket, andra har det först från år tre. Kanske blir teknik något som skolan gör under en temadag. Teknik har också fått stå tillbaka för andra ämnen, till stor del beroende på att många lärare som undervisar i ämnet saknar behörighet. Otydliga mål och avsaknad av ett utlovat kommentarsmaterial gör det extra svårt för dem som saknar behörighet.

Teknikseminarierna var den efterlängtade sporren jag så väl behövde. Stimulerande diskussioner har gett mig ny inspiration och nya idéer. Teknikämnet behövs!

ur Lärarförbundets Magasin