Läs senare

Teknikämnet vinner när vi följer med vår tid

09 okt 2011

Teknikämnet har länge varit satt på undantag, och i många skolor har det fört en tynande tillvaro. Men nu börjar jag skönja ljusare tider. På flera fronter ser jag nämligen ett ökat intresse, vilket är mycket glädjande!

För det första ser jag det hos tekniklärare som börjat organisera sig och skapa aktiva nätverk runtom i landet. Ett bra sätt att lära och inspireras av varandra!

För det andra ser jag att duktiga lärare får möjlighet att forska om teknikundervisning i forskarskolor som TUFF och FontD. Redan i höst kommer de första licentiatuppsatserna om undervisning och lärande i teknik att publiceras. Det ser jag fram emot!

För det tredje ser jag att lärare har bättre möjligheter till fortbildning i dag än tidigare. Det finns kurser i inom ramen för Lärarlyftet, och Tekniklyftet på Vetenskapens hus i Stockholm är ett annat Foto: Linus Meyerexempel på projektsom ska göra fler tekniklärare både behöriga och väl rustade för att undervisa i dagens och morgondagens teknikklassrum.

För det fjärde ser jag också ett ökat intresse för teknikundervisningen hos näringsliv och industri. Det innebär nya möjligheter för skolan, om det kanaliseras på rätt sätt.

Kanske har vi den digitala teknikens intåg i vår vardag på 1980- och 90-talet att tacka för att avståndet mellan professionella tekniker och ”vanligt folk” i praktiken har minskat och att fler engagerar sig i ny, modern teknik? Och att det i sin tur ökar intresset för teknikundervisningen? När jag växte upp på femtiotalet behövdes inga förkunskaper för att bruka den vardagsteknik som då omgav oss. Sällan krävdes någon större insats än att kunna hantera av- och på-knappen. Gick något sönder kontaktades en reparatör eller fackman (sällan fackkvinna). Att själv ta itu med en trasslande tv eller dammsugare var inget alternativ för de flesta oss. Och support via telefon för att själv lösa problemet hade varit otänkbart! Dagens teknik ställer helt andra krav på oss teknikanvändare. Det går inte längre att förhålla sig passiv till den nya tekniken. Vare sig vi vill det eller ej dras vi in i ett aktivt teknikanvändande. Få tekniska prylar är färdiga att användas när man får hem dem. Drivrutiner ska installeras och program uppdateras.

Detta förhållningssätt till teknik är självklart för barn och unga. De har varit aktiva i den digitala världen sedan många år, och det är i gruppen unga vi i dag hittar de verkliga auktoriteterna på området. De vet vad de håller på med och de kan kommunicera sin kunskap. Och språket är viktigt. För att på allvar kunna tränga in i och bli en del av teknikens värld behöver eleverna lära sig att kommunicera teknik, förstå och använda korrekta tekniska ord och begrepp. Och visst är det så att aktiva teknikanvändare lär sig och vill lära sig mer teknik. Inte bara digital teknik, utan all teknik!

Så det blir allt viktigare att skolans teknikundervisning fokuserar på dagens och morgondagens teknik. Inte gårdagens.

Jag vet. Ännu mer resurser, utbildning och fortbildning i teknik måste till. Och vi måste bli fler som vill och kan undervisa i teknik i skolan. Men tänk om vi klarar det!

ur Lärarförbundets Magasin

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com