Ingår i temat
Teknik
Läs senare

Tekniktips

Foto: Istock

Pedagogisk forskning om teknik

Se webbföreläsning:

Vad kan den som kan teknik på lågstadiet? Forskaren Eva Björkholms föreläsning som vänder sig även till lärare i fritidshem.

Ladda ner doktorsavhandling:

Teknik i förskolan är inte något nytt, men i dag är vi mer medvetna om vad vi kallar teknik, Pernilla Sundqvist, diva-portal.org

Om teknik för yngre barn:

Allt är inte teknik – men mycket, Thomas Ginner, Centrum för tekniken i skolan, intervjuas på forskolan.se

Fritidshem & bygglek

I bygglek med klossar eller kaplastavar handlar aktiviteten om att utmana sig själv, kompisarna och materialet genom att bygga så högt som möjligt. Samtidigt finns ett mer skolorienterat lärande knutet till aktiviteten och rör sådant som höjd, bredd, konstruktion, problemlösning, mätning, koordinera öga och hand, kommunikation, samarbete, att arbeta mot ett mål och så vidare (Jensen, 2011).

Källa: Fritidshem och fritidspedagogik – en forskningsöversikt, 2016.

Mer inspiration på nätet

 • ntaskolutveckling.se
  Naturvetenskap och teknik för alla. Tips på hur man kan jobba med konstruktionssagor och mycket annat. Ger pedagogkurser.
 • komtek.se
  KomTek driver kommunala fritids­kurser och skolutveckling i teknik.
 • liu.se/cetis
  Cetis – Centrum för tekniken i skolan, Linköpings universitet.
 • teknikenshus.se
  Teknikens hus, Science center i Luleå.
 • tekniskamuseet.se
  Har mycket webbmaterial.
 • universeum.se
  Har utbildningar för fritidspedagoger.
 • tomtit.se
  Upplevelsebaserat teknikmuseum.

”De fem enkla maskinerna”

Hjulet: Gå på teknikjakt och leta efter olika sorters hjul. Uppmärksamma också rörelseöverföring, som tramp­andet på cykelhjulet som via kedjan leder till en rörelse.

Lutande planet: Släpp olika saker i lutande plan (till exempel rutsch­kanor) och se hur långt de åker beroende på rutschkanans lutning samt föremålens form och material.

Kilen: Visa dörrstoppen.

Skruven: Öva att skruva av och på lock, i och ur skruv.

Hävstången: Till exempel kan barn som kör en skottkärra pröva att hålla långt ut och nära i handtaget. Eller utforska gungbrädan.

Källa: Tips från forskaren Veronica Bjurulf, forskolan.se.

ur Lärarförbundets Magasin