Tema
Bild: Mattias Käll
Läs senare

Erövra svenskan

28 feb 2018

Alfa nr 1 2018 Lärare i svenska som andraspråk ses alltmer som nyckelpersoner i andraspråkselevernas lärande. Förståelsen för ämnet har också ökat. Men fortfarande finns det utmaningar. Hur ska fler elever välja sva och hur sätter man ord på progressionen?

ur Lärarförbundets Magasin